In gesprek met het bestuur, ambassadeurs en vrijwilligers

| Zuid-Holland
In gesprek met het bestuur, ambassadeurs en vrijwilligers

Op zaterdag 18 januari 2025  is er een overleg met de ambassadeurs en vrijwilligers van Hersenletsel.nl Zuid-Holland samen met het bestuur van Zuid-Holland.

We gaan in het nieuwe jaar met elkaar in gesprek over de lopende zaken en activiteiten, de inzetbaarheid van ambassadeurs en vrijwilligers, wat kan er anders en/of beter en verder alles wat er ter tafel komt.

Ook kijken we kritisch naar de koers van Hersenletsel.nl Zuid-Holland voor het nieuwe jaar v.w.b.: 

  • Randvoorwaarden projecten
  • Projecten – overzichtelijk, behapbaar, realistisch
  • Deskundigheidbevordering
  • Ledenbinding
  • Informatievoorziening
  • Belangenbehartiging

De locatie voor deze bijeenkomst is nog niet bekend, maar u kunt de datum alvast noteren! Deze bijeenkomst is inclusief lunch.

Graag zien wij jou ambassadeur en/of vrijwilliger bij dit overleg.

Aanmelden kan via de aanmeldknop en dan ontvang je de link om deel te nemen.

Aanmelden