Klankbordgroep regio Flevoland

| Flevoland
logo hersenletsel

Aan onze leden in Flevoland.

Zoals u wellicht weet organiseert de afdeling een paar keer per jaar een bijeenkomst om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Ervaringen die zijn opgedaan met ontvangen zorg, ondersteuning, revalidatie. Uiteraard kan uw ervaring betrekking hebben op een onderdeel of meerdere. Dit geldt voor getroffenen en mantelzorgers/ naasten. Deze ervaringen worden aan het bestuur aangeboden.

Tijdens onze algemene ledenvergadering is gebleken dat het niet altijd duidelijk is, wanneer die bijeenkomsten gehouden worden. Daarom willen wij u hierbij informeren.

Wilt u deelnemen?  Meldt u zich dan aan door op de knop aanmelden te drukken. Of, door contact op te nemen met het secretariaat van de afdeling Flevoland.  email;    flevoland@hersenletsel.nl