landelijke bijeenkomst hersentumor contactgroep 14 mei 2022 met lezing Anne-Marie Verduijn

| Hersentumor contactgroep
logo hersenletsel

De landelijke bijeenkomst zal plaatsvinden in Dorpshuis ”De 2-Marken” , Trompplein 5 te Maarn   (https://www.detweemarken.nl/route/)

De spreekster voor onze landelijke bijeenkomst van 14 mei a.s. in Maarn is : Anne-Marie Verduijn https://www.isala.nl/specialisten-en-medewerkers/a-annemarie-verduijn/

Sinds 2009 werkt zij als regieverpleegkundige in het Isala ziekenhuis in Zwolle, Daar houdt Annemarie spreekuur om vragen te beantwoorden en de effecten van de
behandeling te controleren.

Tijdens haar presentatie gaat Annemarie in op hoe te leven met een hersentumor, voor de getroffenen en alle betrokkenen. Ook zal ze ingaan op de gevolgen van een hersentumor.

Annemarie vindt het belangrijk dat patiënten goed geïnformeerd zijn over hun ziekte en behandeling(en) en dat er ruimte is om te praten over de praktische gevolgen daarvan en (indien gewenst) de emoties die daarbij een rol kunnen spelen. Uiteindelijk gaat het erom dat de patiënt de regie zoveel mogelijk in eigen handen kan houden, bij alles wat hem of haar overkomt.

Annette Compter verwees tijdens de meest recente landelijke bijeenkomst nog naar haar onderzoek m.b.t. alternatieve en complementaire behandelingen. I

Programma:
10:30 – 11:00 Ontvangst met koffie/thee in de ontvangstruimte

11:00 – 11:05 Opening in de zaal

11:05 – 12:30 Presentatie 

12:30 – 13:30 Gezamenlijke lunch

13:30 – 16:00 Gespreksgroep(en) voor:
1. Getroffenen
2. Direct betrokkenen
3. Gemengde groep (getroffenen en direct betrokkenen, bij voldoende belangstelling)

16:00 – 16.30 Frisdrank en sluiting.

Inschrijven kan schriftelijk of via de mail. Het liefst voor 7 Mei  i.v.m. te plaatsen reservingen qua ruimtes en voor de lunch. Met het oog op de logistiek en de indeling van de gespreksgroepen vragen we ook om bij de aanmelding aan te geven :

  • hoe we u eventeel kunnen bereiken ,
  • met hoeveel personen u komt en bij de personen aangeven of het gaat om lotgenoten of betrokkenen,
  • of u gebruik wilt maken van de lunch en of u alleen de ochtend bij wilt wonen, zowel de ochtend en middag of alleen de middag:

Inschrijven kan schiftelijk via John de Bruin, Schijfsebaan 6, 4722 SG Schijf of via de e-mail naar:

hersentumor-contactgroep@hersenletsel.nl

Voor specifieke vragen/opmerkingen kunt u terecht bij:

secretariaat hersenletsel.nl: 026 351 25 12