Landelijke Bijeenkomst Hersentumor Contactgroep 5 september 2020

| Hersentumor contactgroep
logo hersenletsel

Viermaal per jaar wordt er een landelijke bijeenkomst georganiseerd in het midden van het land.  Het doel is om informatie en contact te bieden aan zowel getroffen personen als hun naasten of nabestaanden.

De bijeenkomsten bestaan uit twee delen:

Een informatieve sessie in de morgen: Door een (steeds wisselende) professionele spreker/spreekster wordt een lezing gegeven over onderwerpen als medische ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling, gedrags- en karakterveranderingen, revalidatiemogelijkheden, werkhervatting enz.

Gespreksgroepen in de middag: Na de gezamenlijke lunch kunnen getroffenen en betrokkenen met andere lotgenoten in contact komen en ervaringen uitwisselen. We merken in de praktijk dat lotgenoten en betrokkenen eerst vaak een drempel moeten overwinnen om deel te nemen aan de gespreksgroepen. Maar wanneer ze eenmaal hebben deelgenomen aan zo’n gespreksgroep dan blijkt dat juist de sfeer van herkenning en erkenning in de groep erg veel toegevoegde waarde heeft voor iedereen. In een besloten sfeer krijgt iedereen de ruimte om zijn/haar persoonlijke kennis en ervaringen te delen.

Sprekers zijn dit keer Karin Gehring en Petra Hogendoorn, die iets zullen vertellen over hun bijdrage aan de ontwikkeling van een revalidatieapp voor hersentumor patienten. Aanmelden kan via info@hersenletsel.com


Bijlage: uitnodiging hersenletsel.nl HT 20-09-05.2.pdf