Licht Traumatisch Hersenletsel ( o.a. hersenschudding)

| Zuid-Holland
Licht Traumatisch Hersenletsel ( o.a. hersenschudding)

Hersenletsel.nl Zuid-Holland heeft Marcella den Oude ( ergotherpeut ) begeleid in haar master Neurorevalidatie en Innovatie van Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Het project is een zorginnovatie dat gericht is op de (her)erkenning van licht traumatisch hersenletsel.

De opbrengst van het project is een stappenplan “Thuis in eigen hoofd”. In dit stappenplan vindt u informatie over wat u kunt verwachten  en doen om uw herstel te bevorderen.

Jaarlijks wordt dit stappenplan geëvalueerd. 

Voor de inhoudelijke verantwoording van dit stappenplan kunt u een e-mail sturen naar zuidholland@hersenletsel.nl 

 

 

 


Bijlage: Stappenplan.pdf.pdf