Contactbijeenkomst voor hersentumor patiënten en naasten 3 februari 2024 in Maarn met presentatie over palliatieve zorg en levenseinde

3 februari 2024
| Hersentumor contactgroep
logo hersenletsel

Zaterdag 3 februari 2024 organiseren we als patiëntenorganisatie voor hersentumoren weer een landelijke bijeenkomst voor lotgenoten met een hersentumor, hun naasten en andere belangstellenden. Voor informatievoorziening en lotgenotencontact.

In Dorpshuis de Twee Marken  heten we u vanaf 10:30 uur welkom met een kop koffie of thee.

3 Februari zal Anne Luteijn, Verpleegkundig Specialist in het UMC, vanaf 11:00 uur een presentatie geven over het onderwerp : “Palliatieve zorg en levenseinde”

Anne Luteijn werkt als verpleegkundig specialist op de afdeling neuro-oncologie van het UMC Utrecht. In die rol begeleidt ze patiënten en hun naasten van het moment van de diagnose tot de allerlaatste fase waarin de huisarts en/of hospice de zorg overneemt. Ze deed onderzoek naar hoe patiënten met een hooggradige hersentumor en hun naasten in de laatste levensfase het best geïnformeerd en begeleid kunnen worden. Deze kennis past ze dagelijks toe in haar vak. Anne Luteijn vertelt gepassioneerd over hoe ze mensen helpt om te gaan met een hersentumor en met de laatste levensfase.  (bron: zullen we samen)

Lotgenoten en betrokkenen die fysiek niet aanwezig kunnen zijn, kunnen de presentatie on line bijwonen via een livestream in onze besloten Facebook groep: hersentumor contactgroep

Na een gezamenlijke lunch is er gelegenheid om na te praten in de gespreksgroepen.  De gesprekken in een sfeer van herkenning en erkenning worden altijd heel erg gewaardeerd. We hebben aparte groepen voor lotgenoten met een hersentumor en naasten, omdat zij ieder geconfronteerd worden met hun eigen dilemma’s.

We sluiten af met een drankje.

Het is altijd mogelijk om alleen het ochtend- of middag gedeelte bij te wonen.

In verband met de te reserveren ruimtes en lunches is aanmelding vooraf verplicht: hersentumor-contactgroep@hersenletsel.nl

Aan degenen die fysiek de bijeenkomst bijwonen vragen we een eigen bijdrage in de kosten van 7,50 Euro p.p. voor leden van Hersenletsel.nl en 10 Euro p.p. voor niet-leden. Betaling  bij binnenkomst.