Masterclass NAH

| Landelijk
Masterclass NAH

Zaterdag 26 oktober organiseert Hersenletsel.nl voor het eerst de Masterclass NAH: een symposium van een halve dag speciaal voor mensen met hersenletsel, hun naasten en vrijwilligers en ambassadeurs van de vereniging.

 

Programma en sprekers:

13.30 – 14.00 uur: ontvangst met koffie, thee en iets lekkers.

14.00 – 14.30 uur: Prof. dr. Nico van Meeteren
De mate waarin het lukt om mensen na het oplopen van hersenletsel weer te revalideren bepaalt voor een groot deel hoe hun leven daarna er gaat uitzien. Helaas is in Nederland revalidatie lang niet voor iedereen met NAH toegankelijk. Kan dat anders? En blijft dat dan wel betaalbaar? En is het waar, dat het uitmaakt wáár gerevalideerd wordt en is ’thuis’ (ruim op te vatten) daarvoor ’the place to be?’

14.30 – 15.00 uur: Roland de Wolf
De kwaliteit van leven na het oplopen van hersenletsel hangt sterk samen met de mate waarin je zelf de regie hebt over je leven. Het hebben van een eigen voordeur draagt daar in belangrijke mate aan bij. Maar dat lijkt alleen haalbaar voor mensen die relatief weinig zorg nodig hebben en/of een sterk thuisfront. Daardoor komen met regelmaat jonge mensen levenslang in een verpleeghuis terecht en worden partners, die soms al een halve eeuw of langer samen zijn, op hun oude dag gedwongen van elkaar gescheiden. Dat moet anders en dat kan anders – Roland laat zien hoe.

15.00 – 15.30 uur: pauze met koffie en thee

15.30 – 16.00 uur: Mike Lingen
Mike Lingen (23) liep na een ernstig treinongeluk in 2017 ernstig (hersen)letsel op. Na twee weken coma begon zijn revalidatietraject. Daarna bleek dat doorzettingsvermogen en vastberadenheid niet zondermeer genoeg waren om weer aan het werk te gaan. Je bent jong en je wilt wat, maar hoe ga je dat als jongere met NAH doen en tegen welke problemen loop je dan aan?

16.00 – 16.30 uur: Leo van Loon
Wie getroffen wordt door NAH verliest vaak behalve zijn gezondheid ook zijn zelfstandigheid en werk. Dat betekent niet alleen het verlies van een stuk levensgeluk, maar ook het verlies van harde euro’s. Vooral voor jongeren is dat een groot probleem. Sociaal-maatschappelijke participatie is voor mensen met NAH niet vanzelfsprekend en zeker niet gemakkelijk. Mensen met NAH willen vaak graag weer deelnemen aan de maatschappij en zij kunnen ook veel meer dan de omgeving verwacht op grond van een gebrek aan kennis en onjuiste beeldvorming. De crux ligt in het vinden een match tussen de juiste ambitie, werk en belastbaarheid. Maar hoe vind je die?

16.30 uur: Afsluiting
Gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje.


Bijlage: Flyer.pdf