Moordrecht – Breincafé

| Zuid-Holland
Moordrecht – Breincafé

Welkom in het Breincafé!
Hét trefpunt voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), hun partners, mantelzorgers, familieleden en vrienden. In een gezellige ontspannen sfeer gaan we het dit keer hebben over zingeving en levensvragen ná hersenletsel. Het wordt een interactieve avond waarbij iedereen welkom is om zijn of haar verhaal te doen en ervaringen te delen.
Gewoon luisteren naar de anderen kan natuurlijk ook!

 

Programma:

19.30u  Inloop en welkom

19.45u  Ervaringsdeskundige over vóór en ná NAH

20.00u  Ondersteuningsmogelijkheden: o.a. ambulante begeleiding, dagbesteding, specialisatie

20.10u  Pauze

20.25u  Het verhaal van Ad van Dongen, ervaringsdeskundige en ambassadeur van patiëntenvereniging      Hersenletsel.nl.

20.45u  Presentatie Questio: In gesprek over uw leven

21.00u  Uitwisselen ervaringen met drankje en hapje. Mantelzorgondersteuner Stichting Zo! beschikbaar voor vragen.

21.30u Einde

Deelname is gratis, Aanmelden is fijn maar niet verplicht

LOCATIE BREINCAFE:
VIVERE VERZORGD WONEN
Westeinde 1 (trouwzaal)
2841 BN MOORDRECHT

T. 0180-310180
E. info@sanare.nl
I. www.sanare.nl

Georganiseerd door:

Sanare Zorg & Welzijn, Stichting ZO en patiëntenvereniging Hersenletsel.nl Zuid-Holland

Aanmelden