NAH café Haarlem : Relaties, intimiteit en seksualiteit bij Niet Aangeboren Hersenletsel:

| Noord-Holland
NAH café Haarlem : Relaties, intimiteit en seksualiteit bij Niet Aangeboren Hersenletsel:

Het NAH café in Haarlem wordt georganiseerd voor mensen met hersenletsel  én hun naast betrokkenen.

Gespreksonderwerp  op  1 december     Relaties, intimiteit en seksualiteit bij Niet Aangeboren Hersenletsel:

Hersenletsel heeft vele gevolgen en ook je lichaam gaat vaak anders reageren. Op het gebied van de liefde en relaties zijn er ook vaak dingen die anders worden.
Ook zijn er misschien dingen die je opnieuw moet gaan overwinnen. Of niet?
Seksuoloog Michel de Bruijn zal wat vertellen over die veranderingen en hoe hier mee om te gaan.
We kunnen tijdens dit NAH café in gesprek met elkaar gaan en ervaringen uitwisselen.
Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

  

Het NAH-Café is bedoeld voor mensen met hersenletsel van ongeveer  45 jaar en ouder  en/of naasten van iemand met hersenletsel.

Locatie    : Kennemerhart

Ingang    NAH café :     Jansstraat 33 in Haarlem

Inloop vanaf 14.45 uur

Starttijd  :  15.00 – 16. 15 uur

 

 

Aanmelden kan tót woensdag 29 november 2023

Voor meer informatie kun je contact opnemen  via mail

noordholland@hersenletsel.nl

 

On NAH café wordt georganiseerd vanuit Hersenletsel.nl in samenspraak met Kennemerhart & coördinator Kennmerland- Meerlanden

 

Aanmelden