NAH café in Haarlem

NAH café in Haarlem

Het NAH-Café is bedoeld voor mensen met hersenletsel van ongeveer  45 jaar en ouder  en/of naasten van iemand met hersenletsel.

Locatie    : Kennemerhart

Ingang    NAH café :     Jansstraat 33 in Haarlem

Tijd       :  14.00 – 15.30 uur

Gespreksonderwerp volgt nog

 

Aanmelden kan via aanmelden

Voor meer informatie kun je contact opnemen  via mail

noordholland@hersenletsel.nl

 

On NAH café wordt georganiseerd vanuit Hersenletsel.nl in samenspraak met Kennemerhart & coördinator Kennmerland- Meerlanden

 

Aanmelden