NAH-Informatiepunt Eindhoven

| Noord-Brabant
logo hersenletsel

Inloopochtend voor mensen die zijn getroffen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun mantelzorgers. Woonachtig in de regio Eindhoven.

Doel:
– Het meedenken, informatie verstrekken en advies geven over (allerlei) praktische aangelegenheden waar een NAH-getroffene en zijn naaste(n) in het dagelijks mee te maken krijgt.
– Het geven van voorlichting over de gevolgen en de impacht van NAH in het dagelijkse leven, over lotgenotenbijeenkomsten en de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl.

Locatie:
Wijkcentrum de Werf
Van der Werffstraat 14
5622 KB  Eindhoven

Tijdstip:
Van 09.30 uur tot 11.30 uur

E-mail: noordbrabant@hersenletsel.nl

Inloopochtend, dus aanmelding is niet nodig.

 

Opvolgende data voor 2022:
Maandag 19 september 2022
Maandag 17 oktober 2022
Maandag 21 november 2022