NAH Lotgenotengroep Meppel

| Groningen & Drenthe
logo hersenletsel

Vrijdag 18 oktober

Aanvang: 14.00 – 16.00 uur

Locatie:
Reggersoord
Reggersweg 1
Meppel
 

Voor meer infornatie kunt u contact opnemen met:
Jenny Boer 
0528-272687
jeheboer@kpnmail.nl

Jaap de Jonge
0528-266690
jac-de.jonge@home.nl