Rotterdam-Rijnmond: Digitaal lotgenotencontact via zoom. Thema: Nieuwe hobby, dit geeft me levenslust en voldoening.

| Zuid-Holland
logo hersenletsel

Thema op 13 maart: Dit is mijn nieuwe hobby, dit geeft me levenslust en voldoening.

We dagen jullie uit om elkaar te inspireren door anderen over je zoektocht en invulling te vertellen.

 

Stel de vraag aan jezelf :

Wat is bepalend voor mijn kwaliteit van mijn leven?

Hoe ga ik op dit moment met deze zaken om?

Wat weegt het zwaarst voor mij?

Geef jezelf een cijfer, wat zegt dat. Ben je op de goede weg of is er werk te doen.

 

Opzet programma

13.15u Digitale inloop

13.30u Gezamenlijke start

Marjan heet u allen welkom, we houden een korte introductie ronden en vertelt over de werkwijze voor vanmiddag.

Uitleg over adequaat gebruik zoom. Zet geluid uit als je niet het woord hebt. Steek je hand ,duim op als je wat wil zeggen en dan speaker aan.

Even ieder in beeld met noemen van voornaam en aangeven of iemand voor de eerste keer een bijeenkomst bijwoond .

13.45u Splitsen in kleinere groepjes (rooms)

Na intro gaan we in groepen uiteen om het hanteerbaar te houden. (dit wordt gedaan)

14.30u Gezamenlijk terug en houden we even pauze.

14.30u Pauze

14.40u Vanuit iedere groep een korte terugkoppeling en tips /suggesties

15.00u Einde programma

15.05u Voor wie nog energie heeft kan online blijven om nog verder te praten gelegenheid om onderling afspraken te maken, gegevens uit te wisselen.

15.30u Einde .

 

Opgeven uiterlijk 8 maart , graag per mail zodat u de link toegestuurd kan krijgen .

 

Aanmelden bij de Coördinatoren: Rotterdam-Rijnmond

Petra Panneman tel:06-53261008 e-mail: Panneman1960@gmail.com

Let op nieuwe contactgegevens

Marjan Quaak tel:06-46193351 e-mail: quaakmarjan@gmail.com