Teuge Behandeling NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel)

| Gelderland
logo hersenletsel

Uitleg over Hersenz- behandelprogramma in Teuge en Eefde

Regionaal Expertise Centrum verzorgt een toelichting op het gebruikte behandelprogramma van Hersenz bij NAH in de chronische fase. 
De doelgroep is mensen die voor hun NAH behandeling zoeken en verwijzers (POH-ers, CVA-verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, WMO-consulenten, ambulant ondersteuners, huisartsen en revalidatieartsen).

Bijeenkomst in Teuge
datum:  vrijdag 30 april a.s.
tijd:       15.00 tot 17.00 uur
plaats:  Rijksstraatweg 236, Teuge.

Aanmelden is verplicht:
per email marleen.koning@siza.nl
of per telefoon: 06-51138034

Vanwege de coronamaatregelen worden de afspraken individueel of samen met een naaste gepland