Wat is hemianopsie

Hemianopsie is halfzijdige blindheid die is ontstaan door een hersenbeschadiging en dus niet door een beschadiging van de ogen. Hemianopsie ontstaat meestal na een CVA.

De mate van blindheid varieert van helemaal niets zien tot vage vormen van waarnemen. Ook de diepte in het waarnemen kan verschillen. Voorts is het mogelijk dat iemand niet de helft maar een kwart mist of dat er sprake is van een ‘gat’ in het gezichtsveld. De plaats van de hersenbeschadiging bepaalt welk deel van het gezichtsveld is aangedaan.

Gevolgen van hemianopsie

In het dagelijks leven kunnen beperkingen ontstaan zoals lezen of tv kijken, aan een computer werken, uitvoeren van huishoudelijke taken en deelname aan het verkeer. Hemianopsie kan ook beperkingen geven bij het herkennen van voorwerpen of gezichten. Dat laatste kan ook van toepassing zijn op bekende gezichten in de naaste omgeving.

Behandeling van hemianopsie

Er zijn drie behandelingsmethoden om de beperkingen van hemianopsie te verminderen en het zien te verbeteren.

  • Compensatie:
    richt zich op training om met behulp van het overgebleven intacte visuele veld de omgeving beter en doelgerichter te scannen.
  • Restitutie:
    richt zich op het zoveel mogelijk terugdringen van het defect in het visuele veld door middel van stimulatie in het grensgebied tussen het ‘ziende’ en het defecte gezichtsveld. Dit heet VRT: visuele restitutie therapie.
  • Substitutie
    is het min of meer aanpassen van iemands omgeving door het gebruik van een prismabril. Door de speciale glazen wordt iemands beeld als het ware verschoven.

Neglect

Dit is een aandoening die op hemianopsie lijkt. Hierbij wordt stelselmatig één lichaamshelft of een deel van de ruimte om iemand heen genegeerd. De patiënt met neglect is zich hiervan niet bewust. De informatie bereikt gewoonweg het bewustzijn niet.
De prismabril wordt voor deze patiënten gebruikt als training.