Hersentumoren

Wat is een hersentumor?

Een hersentumor is een gezwel dat ontstaat door ongeremde celdeling. Er bestaan veel verschillende soorten hersentumoren.
Primaire hersentumoren zijn tumoren die uit het hersenweefsel zelf ontstaan. Een uitzaaiing van een primaire tumor elders in het lichaam (bijvoorbeeld in de long of in een borst) wordt een secundaire hersentumor of een hersenmetastase genoemd.
Een hersentumor kan goedaardig of kwaadaardig zijn. De tumor is kwaadaardig wanneer hij zich naar andere delen van het lichaam uitzaait.
Een goedaardige tumor neemt net als een kwaadaardige tumor ruimte in beslag waardoor hersenweefsel in verdrukking raakt en drukverhoging ontstaat.

Bijzondere hersentumoren

 • Meningioom: de tumor bevindt zich buiten de hersenen, maar binnen de schedel. Dit wordt ook wel een extracerebrale tumor genoemd. Deze is vaak goedaardig, maar door de druk die deze veroorzaakt zijn de klachten hetzelfde als bij een primaire hersentumor.
 • Pseudotumoren: vrij zeldzaam is de aandoening pseudotumor cerebri, waarbij de patiënt alle symptomen ervaart van een hersentumor, maar er feitelijk geen hersentumor bestaat. Dat verschijnsel heet ook wel idiopathische intracraniële hypertensie oftewel verhoogde druk in het hoofd. (Idiopathische Intracraniële Hypertensie)
 • Meer informatie over Meningeoom
 • Meer informatie over Pseudotumoren

Symptomen die wijzen op een hersentumor

Een hersentumor kan zeer uiteenlopende klachten geven. Deze zijn afhankelijk van de plaats en de grootte van de tumor.
Mogelijke verschijnselen zijn:

 • ernstige en aanhoudende hoofdpijn
 • misselijkheid en braken
 • dubbelzien
 • uitvalverschijnselen (ledematen, zintuigen, gezichtsdelen)
 • evenwichtsproblemen
 • aandachts- en concentratiestoornissen
 • epilepsie en epileptische aanvallen
 • gedragsveranderingen
 • cognitieve veranderingen
 • ongeremde emoties
 • ernstige vermoeidheid

Omdat klachten geleidelijk kunnen toenemen komt het voor dat de langzame veranderingen niet altijd aan een hersentumor worden toegeschreven. Het kan dan (te) lang duren voordat een diagnose wordt gesteld en een behandeling gestart.

Behandeling van hersentumoren

Aanvullend op een eerste diagnose wordt een CT- of MRI-scan gemaakt.
de behandeling zal afhankelijk zijn van de plek van de tumor, de aard van de tumor (goedaardig of kwaadaardig) en het stadium.
Operatieve verwijdering kan lastig zijn omdat de tumor tussen gezond weefsel zit. Soms is een gedeeltelijke verwijdering mogelijk.
Andere behandelingen zijn een bestralingskuur en/of chemotherapie.
Alle genoemde behandelingen kunnen schade geven aan het brein en daarmee leiden tot in eerste instantie verergering van de klachten of andersoortige klachten.

Na behandeling

Ook na behandeling kan er sprake zijn van blijvende beperkingen.

Hersentumoren contactgroep

De hersentumor contactgroep van onze vereniging heeft als doel om mensen met een hersentumor en hun naasten te informeren en te ondersteunen door middel van lotgenotencontact en informatievoorziening. De kaderleden van de contactgroep zijn ervaringsdeskundigen die voor deze taken zijn geschoold.

Vier maal per jaar is er een landelijke bijeenkomst. Daarnaast is er de mogelijkheid van telefonisch en E-mail lotgenotencontact. En er zijn besloten groepen op Facebook (hersentumor contactgroep en hersentumor nabestaanden contactgroep).
Verdere informatie en contactadressen zijn hier te vinden.

Hersenletsel.nl is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kanker patiëntenorganisaties (NFK). Ook op de website van de NFK zijn de activiteiten van de Hersentumorencontactgroep te vinden.