100.000 kinderen met onbehandelde gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel

100.000 kinderen met onbehandelde gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel
9 september, 2019
Landelijk

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is het grootste en tegelijkertijd het meest verwaarloosde zorgprobleem van deze tijd. Vooral onder kinderen met NAH zijn de problemen groot. De onzichtbare cognitieve, gedragsmatige en sociaal-emotionele beperkingen krijgen nauwelijks aandacht. Dat leidt tot grote problemen zowel voor de betreffende kinderen als voor de gezinnen waarvan zij deel uitmaken. Niet alleen worden die problemen in de praktijk niet of veel te laat onderkend, het ontbreekt ook aan expertise en oplossingen om kinderen en ouders verder te helpen. Als gevolg daarvan zijn er in Nederland op elk moment minstens 100.000 kinderen met onbehandelde onzichtbare beperkingen door NAH. Kinderen en ouders ondervinden ernstige belemmeringen in hun maatschappelijke participatie met verloren levensgeluk en productiviteit als gevolg. Mensen met NAH zijn sterk oververtegenwoordigd in kwetsbare groepen aan de onderkant van de samenleving, zoals gedetineerden, alcohol- en drugsverslaafden en dak- en thuislozen. Bovendien leven mensen met NAH gemiddeld zes jaar korter en hebben zij een grotere kans op suïcide, psychiatrische aandoeningen, beroerte en dementie.
 
Dat zegt medisch socioloog Dr. Eric Hermans in zijn vandaag verschenen boek “Over het hoofd gezien; 100.000 kinderen met niet aangeboren hersenletsel”.
 

Twaalf levensgeschiedenissen
 
Voor zijn boek interviewde de auteur twaalf jongeren met NAH en hun ouders. Zij waren kinderen van gemiddeld 10 jaar oud toen ze NAH opliepen en bij het afsluiten van de interviews waren het jonge volwassenen van gemiddeld 26 jaar. Hun aangrijpende levensgeschiedenissen worden in het boek beschreven. Op deze geschiedenissen, zijn twintigjarige ervaring als onderzoeker en een literatuurstudie baseert Hermans zijn conclusies. Hij roept op tot het opzetten van een publiekscampagne, grootschalige programma’s voor deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van een samenhangend integraal zorgsysteem. Bovendien moet NAH worden erkend als een chronische ziekte.

 

De mening van Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

 “Over het hoofd gezien” is een uniek boek dat een indringende inkijk biedt in het leven van jonge mensen met NAH. De auteur legt haarfijn de tekorten in de zorg voor kinderen en jongeren met NAH bloot. Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is van mening dat de zorg voor kinderen jongeren met NAH ernstig tekort schiet en beveelt het boek van Hermans van harte aan. Wij roepen professionals, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen op om zijn scherpe analyse en klare taal te benutten om met elkaar iets aan dit grote probleem te doen! 

Meer informatie en bestellen: www.overhethoofdgezien.nl