80% van de kankerpatiënten gebruikt patiëntportaal, met name om uitslag van onderzoek of behandeling te bekijken

logo hersenletsel
12 oktober, 2023
Hersentumor contactgroep

De resultaten van de Doneer Je Ervaring-peiling ‘Jouw medische informatie over kanker, wie mag het zien?’ zijn bekend. De vragenlijst werd door 5672 mensen met kanker ingevuld, waarvan 44 met een hersentumor.

Gebruik patiëntportaal

Uit de peiling blijkt dat 80% van de mensen met kanker het patiëntportaal van het ziekenhuis gebruikt. Bijna negen op de tien van de ondervraagden doen dit om de uitslag van onderzoek of behandeling te bekijken.

Uitslagen inzien vóór de doktersafspraak

Zeven op de tien kankerpatiënten willen de uitslagen van onderzoeken of behandelingen het liefst inzien zodra ze bekend zijn, ook als dit betekent dat zij hun zorgverlener hierover nog niet gesproken hebben. Met name hoger opgeleiden en oudere respondenten geven hier de voorkeur aan.

Ook ouderen hebben interesse

Mensen met kanker die gebruikmaken van het patiëntportaal vinden bijna altijd wat ze zoeken. Het gebruiksgemak van het portaal wordt gewaardeerd met een 8,3. De interesse om in de toekomst ook gebruik te maken van het patiëntportaal is hoog: 82% geeft aan hier (veel) interesse te hebben en 11% enigszins interesse. Ook onder de mensen met een praktisch opleidingsniveau en mensen van 75 jaar en ouder heeft respectievelijk 73% en 76% (veel) interesse.

Duidelijkheid informatie positief beoordeeld

Mensen die het patiëntportaal gebruiken om uitslagen van onderzoek(en) te bekijken of om informatie te lezen over hun kankerdiagnose en/of behandeling, waarderen de duidelijkheid van de informatie met een 7,9. Een ruime voldoende, maar de peiling laat zien dat de relatief jongere patiënten (18-59 jaar) een lagere beoordeling geven dan mensen van 60 en ouder. Ook kan informatie over uitslagen leiden tot extra vragen of ongerustheid bij patiënten.

Delen van medische informatie

De peiling laat zien dat het delen van medische informatie tussen ziekenhuizen op de goede weg is. 16% van de kankerpatiënten is nog (erg) ontevreden, maar 65% is hierover (erg) tevreden. Bijna alle mensen met kanker (99%) vinden dat hun medische informatie over kanker in Nederland opnieuw gebruikt mag worden voor wetenschappelijk onderzoek. Van deze mensen geeft 57% aan dat dit automatisch mag gebeuren en 31% wil er eenmalig vooraf toestemming voor hebben gegeven.

Klik hier voor meer info over de resultaten: