Ambassadeurs in gesprek over Informatievoorziening en Zichtbaarheid van Hersenletsel.nl Zuid Holland

Ambassadeurs in gesprek over Informatievoorziening en Zichtbaarheid van Hersenletsel.nl Zuid Holland
2 maart, 2023

Bijeenkomst Ambassadeurs op 24 februari jl.

Afgelopen 24 februari kwamen ambassadeurs bijeen in scholengemeenschap Driestar te Gouda en konden zij in overleg met de bestuursleden Mia Verschaeve en Ad van Dongen van regio Zuid-Holland. Gesproken is over het al dan niet hebben van hesjes, waardoor de zichtbaarheid vergroot wordt op bijeenkomsten. De aanwezige ambassadeurs gaven aan dat de noodzaak van het hebben van hesjes afhangt van de bijeenkomst. Bijvoorbeeld bij een bijeenkomst buiten is het dragen van een hesje, prima. Binnen bij een bijeenkomst volstaat een T-shirt en bij het vertegenwoordigen van Hersenletsel.nl bij een receptie, nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis bijvoorbeeld, volstaat een naambordje met het Hersenletsel.nl-logo.

Daarnaast werd gevraagd door Mia naar het werken met Whatsapp-groepen. Aangezien Pia Nijssen, Laura Kroese en ik, Herman Moor, al langere tijd werken met een Whatsapp-groep waarin wij mededelingen plaatsen over door ons georganiseerde uitjes, konden de overige ambassadeurs vragen stellen over onze ervaringen met deze werkwijze.

Tijdens mijn presentatie over onze werkwijze kwamen vragen los, zoals: hoe ga je om met mensen die van alles blijven posten op een open beheerde whatsapp-groep?, hoe houd je overzicht? En wat laat je wel toe als post en niet?.

In het gesprek met de groep aangegeven dat wij twee beheerders hebben, en dat deze op een lijn moeten zitten. Constateert de ene beheerder iets waarvan hij/zij denkt dit strookt niet met de bedoeling van de app, neemt deze contact op met de andere beheerder. We hebben dan overleg. Als het niet strookt, dan verwijdert Pia of ik de bijdrage en neemt zij of ik privé contact op met de poster en geven we uitleg over het verwijderen. Bij een post van grappig bedoelde filmpjes verwijder is zonder overleg. Nieuwjaarwensen, mededelingen over liefde en leed e.d. laten we wel toe. Maar wel met het verzoek aan de leden om via privé te feliciteren of te condoleren. Anders worden de overige leden overprikkeld.

Ron (foto) heeft naast nog enkele andere ambassadeurs verteld over waar hij zich me bezighoudt in Dordrecht. Namelijk een inloop voor mensen met NAH, maar ook voor de mantelzorgers. Na Ron kwamen Miriam, Bianca en Paul aan het woord ook gaven zij aan waarmee zij zich bezighouden.

Zo houden Miriam en Edith zich bezig met het onderhouden van contacten met ergotherapeuten via Neuronet Den Haag. Zij delen hun eigen ervaringen als ervaringsdeskundigen, waarmee de ergotherapeuten anderen kunnen helpen door dit mee te nemen de behandelkamer in.

Bianca houdt inloopbijeenkomsten in Giesenburg en is daarnaast ook bezig bij GIPS (Gehandicapten Informatie Punt Scholen). Zij gaat bij scholen langs om uitleg te geven over NAH.

Paul probeert meer bekendheid te geven binnen de gezondheidszorg en heeft contacten met o.a. huisartsen.

Na deze gesprekken tussen de ambassadeurs en presentaties was het tijd voor de lunch, die wederom goed verzorgd was. Tijdens deze lunch verder gesproken met de tafelgenoten.

Met een attentie namens Hersenletsel.nl namen we afscheid om elkaar later in het jaar weer te ontmoeten.

Tot dan!

(Foto en tekst van Herman Moor)