Ambassadeurs verzorgen workshops op Nursing congres!

Ambassadeurs verzorgen workshops op Nursing congres!
6 februari, 2020
Landelijk

Dinsdag 28 januari hebben Annet Visser (mantelzorger van Thijs) en Jennette Mooibroek (getroffene), twee workshops gegeven tijdens het Nursing congres in Ede.
Beiden zijn ze ambassadeur van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

Het thema van de workshop was: samenspel met naasten.

Annet vertelde aan de hand van haar persoonlijke verhaal wat zij heeft gemist in de acute en chronische fase van de ziekte van haar man. Lange tijd liep ze met veel onbeantwoorde vragen rond.
Ze pleitte voor samenwerking, voor het gesprek aangaan: met de zorg, met de naaste en met inzet van ervaringsdeskundigen. Want daar is voor alle partijen veel winst mee te behalen.
Onbegrip begint immers bij wat je niet deelt.

Jennette heeft verteld over het feit dat er toch ook erg veel “over” de patiënt wordt gepraat en niet mét de patiënt en hoe zij dat heeft ervaren.

Annet en Jennette deden de volgende oproep aan de aanwezigen (allen medewerkers in de zorg): zoek de samenwerking en vertel over de patiëntenvereniging; geef zoveel mogelijk informatie mee aan zowel de patiënt als aan de mantelzorger! 

De aanwezigen reageerden zeer positief op de duo-presentatie, de combinatie van mantelzorger en getroffene. Want daardoor werden beide kanten belicht.