Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel is versnipperd

Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel is versnipperd
28 februari, 2023
Landelijk

Een trend die patiëntenvereniging hersenletsel.nl de afgelopen tijd constateerde, is dat de behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel is versnipperd. Dit is een zorgwekkend iets, vindt ook onze directeur Monique Lindhout. Zij schreef samen met drie andere deskundigen het artikel ‘Bundel de krachten voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel’ voor het Medisch Contact.

Experts moeten samenwerken in de behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel

Vaak is een prognose voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel nog niet met zekerheid vast te stellen, laat staan een passende behandeling. Dit komt door verschillende factoren: het hersenletsel, persoonlijke factoren (comorbiditeit) of omgevingsfactoren (sociaal netwerk). Iedere specialist heeft van een bepaald gebied enorm veel kennis. Om deze reden is het belangrijk dat iedere betrokken arts, revalidatiearts, neuroloog en specialist ouderengeneeskunde het aanbod integreert. Momenteel wordt revalidatie bij NAH aangeboden vanuit de medisch-specialistische revalidatie onder leiding van de revalidatiearts en vanuit de geriatrische revalidatie door de specialist ouderengeneeskunde. Die twee expertises zijn gescheiden, waar juist een gecombineerde triage beter zou helpen bij het bepalen van de behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel.

Enquête bij artsen afgenomen

Om de samenwerking tussen revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde te onderzoeken, werd er onder deze deskundigen in 2021 een enquête afgenomen. De uitkomst laat zien wat wij bij patiëntenvereniging hersenletsel.nl ook al hadden verwacht: er is behoefte aan een overkoepelende zorgbundel. Zo is alle expertise beschikbaar en kan er voor alle patiënten met niet-aangeboren hersenletsel een individuele behandeling worden samengesteld, waarin rekening wordt gehouden met alle facetten binnen de revalidatie.

Bundel de onmisbare krachten en kennis

Door de krachten van de betrokken specialisten met elkaar te bundelen, ontstaat er een op patiënten gerichte behandeling, waarbij iedere patiënt met niet-aangeboren hersenletsel zelfstandiger kan zijn en de participatie kan vergroten. Het is tijd dat alle krachten en kennis met elkaar worden gebundeld, zodat de patiënt een nog betere revalidatie krijgt.

Lees hier het hele artikel ‘Bundel de krachten voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel’.