Bijeenkomst mantelzorgers van NAH-getroffenen in Roosendaal

Bijeenkomst mantelzorgers van NAH-getroffenen in Roosendaal
24 september, 2021
Noord-Brabant

‘Mantelzorg Roosendaal’ start – in samenwerking met de ‘Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl – regio Noord-Brabant’ een gespreksgroep voor mantelzorgers van NAH-getroffenen. Op 20 oktober a.s. zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst zal Marion den Boer een lezing geven over haar boek ‘We varen nu een andere koers’ en haar ervaring als mantelzorger. Na de lezing gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het verhaal en hun eigen ervaringen. De bijeenkomst vindt plaats bij Huize de Westrand in Roosendaal en start om 13.30 uur.

 

Doel: Naasten van getroffenen met NAH/Afasie de mogelijkheid bieden om ervaringen uit te wisselen. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een complexe aandoening die op allerlei manieren direct en langdurend invloed heeft. Hersenletsel verandert het leven van zowel getroffenen als naasten ingrijpend. Vaak helpt het om met anderen, die in een vergelijkbare situatie zitten, van gedachten te wisselen. Naast dat er ruimte is voor het delen van de eigen ervaringen wordt er ook informatie over afasie verstrekt. NAH-ambassadeur(s) en gastsprekers vertellen over hun eigen ervaringen.

Datum: Woensdag 20 oktober 2021 van 13.30 – 15.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 13.15 uur.

Locatie: Huize de Westrand, Sint Lucasplein 3, 4703 HX  Roosendaal

Aanmelden: Verplicht, uiterlijk 11 oktober a.s. via deze aanmeldknop