Boekje Hoofdbrekens van de Gemiva-SVG Groep: over leven met NAH

Boekje Hoofdbrekens van de Gemiva-SVG Groep: over leven met NAH
22 november, 2021
Landelijk

Je hebt niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Wat betekent dat voor jou? Margriet van der Meij, begeleider van onder andere mensen met NAH bij de Gemiva-SVG Groep, stelde de vraag aan mensen met NAH en tekende de verhalen op. Wekelijks verschenen de verhalen, de tekeningen in de (lokale) media. Het bleek een succes. Zodanig dat er een boekje met verhalen van mensen met NAH is gedrukt: Hoofdbrekens. 

“Wat me raakte was dat mensen met NAH aanlopen tegen veel onbegrip vanuit de (directe) omgeving”, vertelt Margriet. “Daar wilde ik iets aan doen.” Hoofdbrekens is een serie korte verhalen over mensen die ergens in hun leven hersenletsel hebben opgelopen en nu met de blijvende gevolgen moeten (leren) leven. De verhalen in het boekje zijn zeer divers en geven daarmee heel goed weer hoe verschillend de gevolgen van hersenletsel kunnen zijn. “Ik hoop dat het lezen van de verhalen in dit boekje nieuwe inzichten geeft, of misschien wat steun, troost of erkenning. Ook hoop ik dat het professionals en naasten helpt bij het leren herkennen van de gevolgen van hersenletsel, zodat meer mensen de juiste vorm van hulp krijgen”, zegt Merel van Zoelen, gedragskundige bij de Gemiva-SVG Groep.

Digitale versie van het boekje gratis beschikbaar

De digitale versie van het boekje Hoofdbrekens vindt u als extra document bij dit bericht. Het boekje bevat twintig korte verhalen over mensen die ergens in hun leven hersenletsel hebben opgelopen en nu met de blijvende gevolgen moeten (leren) leven. De verhalen geven inzicht in wat het betekent om met NAH te moeten leven. We hopen dat ze ook steun, troost en herkenning bieden. Moge dit KLEINE boekje er toe leiden dat die GROTE vraag gesteld wordt: ‘…. en hoe is het dan voor JOU?’

Gemiva-SVG Groep 

De Gemiva-SVG Groep is er voor kinderen en volwassenen die door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking zorg of begeleiding nodig hebben. Gemiva ondersteunt hen bij het bereiken van een zo goed mogelijk bestaan. Gemiva biedt verschillende vormen van ondersteuning aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH): lotgenotencontact, NAH-lunch, werkgerichte begeleiding (Job2Go), dagbesteding, begeleiding thuis (ambulante dienst), behandeling (Hersenz, Afasiecentrum), respijtzorg en woonvoorzieningen in Zuid-Holland. Meer informatie over Gemiva-SVG groep vindt u hier.

 


Bijlage: Boekje Hoofdbrekens.pdf