Brain Awareness Week: aandacht voor een BREINvriendelijke samenleving

Brain Awareness Week: aandacht voor een BREINvriendelijke samenleving
15 februari, 2022
Landelijk

Van 14-22 maart is het weer de Brain Awareness Week. In de jaarlijkse Brain Awareness Week wordt internationaal aandacht gegeven aan de hersenen. Hoe werken zij? Hoe worden ze ziek? Wat is het belang van de neurowetenschappen voor mens en maatschappij? Wat betekent het om te moeten leven met een brein dat niet meer werkt zoals vroeger?

Wij willen die week graag een oproep doen om te komen tot een breinvriendelijke samenleving: een samenleving die zich bewust is van de veelal onzichtbare problemen die bij allerlei hersenaandoeningen (waaronder NAH) kunnen spelen en een samenleving die zich inzet om de omgeving breinvriendelijk te maken.

Voorbeelden zijn: mogelijkheden voor begeleiding in het OV als je geen zichtbare fysieke beperkingen hebt maar wel hulp nodig hebt vanwege onzichtbare cognitieve beperkingen. Of een uurtje prikkelarm winkelen eens in de week. Of…..

We willen graag weten wat voor u ‘niet-breinvriendelijke’ dingen in uw dagelijks leven zijn èn op welke manier die zouden kunnen worden opgelost. 

Bijvoorbeeld: ‘Mijn fysiotherapeut is echt heel goed en vriendelijk, maar telkens als ik een oefening moet doen begint hij tegen mij te praten – niet breinvriendelijk, want ik heb dan moeite me te concentreren op de oefening. De oplossing zou zijn als mijn fysiotherapeut (en alle andere behandelaars van mensen met NAH) de tip zouden krijgen om niet te praten tijdens een oefening als mensen cognitieve beperkingen hebben’.

Of: ‘De kermis vind ik fantastisch, maar al die lichten en geluiden maken het mij onmogelijk daar nog naar toe te gaan. De oplossing zou zijn om ten minste 1 keer per kermis een prikkelarm uur in te stellen, zodat ik en andere mensen die last hebben van overprikkeling toch van de kermis zou kunnen genieten’. 

Dit zijn maar twee voorbeelden. U weet er ongetwijfeld veel meer en u hebt misschien ook al wel eerder nagedacht over mogelijke oplossingen. 

Laat ze ons weten! Mail ze naar info@hersenletsel.nl. Wij verwerken al uw reacties anoniem en gebruiken ze alleen om duidelijk te maken hoe een breinvriendelijke samenleving er dan uit zou moeten zien. In de Brain Awareness Week zullen we daar dan aandacht voor vragen.