DBTR rapportage over volwassen patiënten met een meningeoom, gediagnosticeerd in de periode 2016–2019.

logo hersenletsel
13 juli, 2021
Hersentumor contactgroep

De Dutch Brain Tumour Registry (DBTR) is opgezet om door middel van wetenschappelijk onderzoek en statistiek de zorg voor patiënten met een
neuro-oncologische aandoening inzichtelijk en transparant te maken.

Door terugkoppeling van statistische analyses aan de betrokken ziekenhuizen draagt het register bij aan de kwaliteit van deze zorg. Tevens is de verzamelde
informatie beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

De DBTR wordt gevoerd door de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) in samenwerking met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

De LWNO is het multidisciplinaire platform van (zorg)professionals betrokken bij de neuro-oncologie in Nederland. De LWNO ontwikkelt en onderhoudt
landelijke richtlijnen, stelt kwaliteitseisen op in afstemming met de achterban en vormt een forum voor kennisuitwisseling en wetenschappelijk onderzoek
(zie www.lwno.nl).

Aan de DBTR zijn de volgende wetenschappelijke en beroepsverenigingen verbonden: de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN),de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), en de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR).

Meningeomen zijn een belangrijke groep hersentumoren waarover nog veel onbekend is qua epidemiologie, de behandelingen en de besluitvorming. Er is
in toenemende mate aandacht voor patiënten met een meningeoom waarbij er behoefte is aan informatie en gestroomlijnde multidisciplinaire zorg. Dit
rapport betreft het eerste overzicht uit de DBTR over volwassen patiënten met een meningeoom, gediagnosticeerd in de periode 2016–2019. Hopelijk zal dit rapport bijdragen aan kennis en inzicht rondom de diagnostiek, de (eventuele) behandeling en begeleiding voor patiënten.


Bijlage: DBTR_rapportage_meningeomen.pdf