De invloed van veroudering bij mensen met NAH

logo hersenletsel
31 januari, 2024
Groningen & Drenthe

Onlangs was neuropsychologe Nikki Thüss aanwezig op een van onze lotgenotenbijeenkomsten om daar uitleg te geven over haar  onderzoek naar de invloed van veroudering bij mensen met niet aangeboren hersenletsel. Met dank aan Renske Bos voor onderstaande samenvatting van deze zeer interessante lezing. Lijkt het je ook leuk om een keer aan te schuiven bij één van onze lotgenotenbijeenkomsten? Kijk in de agenda van regio Noord voor de actuele data en locaties.

Nikki Thüss, neuropsycholoog en promovendus UMCG, gaf een lezing over neuropsychologie en het brain-readapt onderzoek tijdens het NAH-trefpunt Groningen op 19 januari 2024

Nikki begint de lezing met een uitleg over neuropsychologie. Vervolgens geeft ze uitleg over de functies van de verschillende hersengebieden met daarbij wat de gevolgen voor het gedrag en denken kunnen zijn wanneer er letsel is in deze gebieden.

Eén van de bezoekers van het trefpunt stelt de vraag welke verschijnselen bij veroudering kunnen horen en wat bij NAH. Deze vraag is een mooie brug naar het onderzoek van Nikki: Het brain-readapt onderzoek; een onderzoek naar de gevolgen van veroudering bij mensen met NAH.

Voor dit onderzoek hebben 770 getroffenen een vragenlijst ontvangen en ingevuld. Een gedeelte van deze mensen hebben ook een neuropsychologisch onderzoek gekregen

Drie ervaringsdeskundigen en bestuursleden van onze regio, Elly Meyering, Karin Snijder en Renske Bos werken mee aan dit onderzoek. Enkele bezoekers/mantelzorgers van NAH-Trefpunt Groningen hebben deelgenomen aan een focusgroep m.b.t. dit onderzoek waarin zij hun ervaringen a.g. veroudering bij NAH vanuit het perspectief van de naaste hebben gedeeld.

Het was een interessante en leerzame lezing, waarbij we nu heel nieuwsgierig zijn naar de uitkomst van het onderzoek. Dit zullen we ergens in 2025 horen. Huisartsen en bedrijfsartsen zullen een signaleringslijst ontvangen, gebaseerd op dit onderzoek waarmee duidelijk wordt of er sprake is van veroudering met NAH, of dat deze klachten een andere oorzaak hebben.

 

Korte samenvatting van de studie:

BRAIN-ReADAPT (Brain Injury-Recovery and disability in aging patients)is een studie naar de invloed van veroudering bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Als patiënten met NAH ouder worden, kunnen zij opnieuw klachten krijgen zoals vermoeidheid, concentratie- of geheugenproblemen. Een pilotstudie liet zien dat deze klachten bij het ouder worden na NAH niet altijd worden herkend door de omgeving. De BRAIN-ReADAPT studie moet meer duidelijkheid geven hoeveel patiënten achteruit gaan bij het ouder worden en waar dit vandaan komt. Ook vindt onderzoek plaats naar wat er nodig is voor betere begeleiding van deze NAH patiënten. Ook vindt onderzoek plaats naar wat er nodig is voor betere begeleiding van deze NAH patiënten.

Lees meer op: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/wat-doen-we/programma-s-en-projecten/gewoon-bijzonder/onderzoeksnetwerken/brain-readapt-bij-nah