De nieuwe NAH-ambassadeurs voor de regio Zeeland

De nieuwe NAH-ambassadeurs voor de regio Zeeland
16 juli, 2021
Zeeland

Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl leidt sinds 2019 NAH Ambassadeurs op. NAH Ambassadeurs zijn mensen die zelf niet-aangeboren hersenletsel hebben, of naasten van iemand met NAH. Ambassadeurs zijn door de vereniging geschoolde ervaringsdeskundigen. Ambassadeurs kunnen onder andere worden uitgenodigd voor het geven van voorlichting over de patientenvereniging en over de gevolgen en de impact van NAH in het dagelijks leven, het ondersteunen van (digitaal) lotgenotencontact, zowel in groepen als 1 op 1, het meedenken in en meewerken aan projecten en wetenschappelijke onderzoeken en het participeren in diverse forums en platforms. Gastcolleges geven op middelbaar en hoger onderwijs, beroepsopleidingen e.d.Ook is het mogelijk om op bestuurlijk niveau actief te worden zoals bestuurslid van de regiobesturen of in kade van belangenbeahrtiging en het borgen van het clientperspectief deel te nemen aan de NAH-neterwerk, klankbordgroepen, CVA-kets, adviesraden Sociaal Domein of in clientenraden. Te veel om op te noemen en de mogelijkheden zijn meer dan u denkt …

Dit zijn de 7  nieuwe gecertificeerde NAH-ambassadeurs van de patientenvereniging Hersenletsel.nl voor de regio Zeeland. Gefeliciteerd dames!