Deelname aan de klankbordgroep voor LTH in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond

logo hersenletsel
16 januari, 2021
Noord-Brabant

AMBASSADEUR REGIO NOORD-BRABANT GAAT DEELNEMEN AAN DE KLANKBORDGROEP VOOR LTH IN HET ELKERLIEK ZIEKENHUIS IN HELMOND

Regio Noord-Brabant is in november 2010 benaderd door Elke Dekkers, ergotherapeut en cognitieve revalidatie therapeut op de revalidatieafdeling bij het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.

Elke Dekkers wil aan de slag met het herzien en verbeteren van de informatievoorziening en de nazorg voor NAH-getroffenen met LTH (licht traumatisch hersenletsel) en hun naasten. Verder wil Elke Dekkers de voorlichting verbeteren voor de NAH-getroffenen met LTH over de mogelijkheden van behandelinhoud en proces van verwijzing voor interdisciplinaire behandeling van het hersenletsel. Voor beide verbeterprojecten wil Elke graag in contact komen met mensen met LTH en aan ons werd gevraagd of wij haar hierbij konden helpen.

De regio-ondersteuner is samen met de trainer uit Eindhoven bij Elke Dekkers langs geweest om kennis te maken en haar verzoek inhoudelijk te bespreken. Het resultaat is dat een ambassadeur met LTH uit de regio Zuidoost Brabant gaat deelnemen aan de klankbordgroep LTH. De ambassadeur heeft inmiddels de nieuwe folder in concept gezien en adviezen en tips gegeven voor verbetering. Zoals dat de tekst begrijpelijker moet zijn, geen vakjargon, korte zinnen en geen lange aaneengesloten tekst en meer alinea’s. Daarnaast heeft zij gevraagd of de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl vermeld kan worden in de folder.

Het bestuur van de regio Noord-Brabant is zeer content dat wij benaderd zijn en door de inzet van een ambassadeur mee kunnen en mogen werken aan deze twee verbeterprojecten.