Doe mee met de Nationale Beroerte Kennistest!

Doe mee met de Nationale Beroerte Kennistest!
14 januari, 2022
Landelijk

Een beroerte: pure pech of niet?

Gemiddeld krijgen jaarlijks 40.000 mensen een beroerte. De gevolgen van een beroerte kunnen ernstig zijn. Hoe wordt een beroerte herkend en kan deze worden voorkomen? 

Prof. dr. Leonard Hofstra, cardioloog en wetenschapper Amsterdam UMC, start een wetenschappelijk onderzoek naar wat we eigenlijk weten over beroerte, hoe betere informatie ons kan helpen die mogelijk te voorkomen en of mensen die zelf een beroerte hebben doorgemaakt (of hun naasten) beter op de hoogte zijn dan mensen die geen beroerte hebben doorgemaakt. Doet u mee? Het onderzoek wordt uitgevoerd door Amsterdam UMC. 

Doel van het onderzoek 

Middels deze vragenlijst willen wij graag onderzoeken hoe er door Nederlanders gekeken wordt naar beroertes, hoeveel zij hierover weten en of deze kennis verschilt bij mensen die zelf een beroerte hebben doorgemaakt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 – 15 minuten. Als dat nodig is kunt u het invullen van de vragenlijst even onderbreken en die later afmaken.

Wat meedoen inhoudt
Meedoen houdt in dat u de vragenlijst invult en daarin vragen beantwoordt over o.a. het herkennen van een beroerte en oorzaken hiervan. Uw gegevens zullen bij de verwerking voor het onderzoek worden geanonimiseerd en zijn dus niet tot u herleidbaar. Indien u verderop in de vragenlijst uw e-mailadres opgeeft, zullen wij deze alleen gebruiken voor terugkoppeling van dit onderzoek. 

De toetsingscommissie van de METc van Amsterdam UMC heeft beoordeeld dat dit onderzoek niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt. 

Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl ondersteunt dit initiatief en nodigt u van harte uit deel te nemen aan dit onderzoek. U vindt dat hier.