Ervaringsdeskundige spreekt 700 professionals toe tijdens congres!

Ervaringsdeskundige spreekt 700 professionals toe tijdens congres!
15 november, 2019
Landelijk

Vrijdag 15 november sprak Jennette Mooibroek namens Hersenletsel.nl 700 professionals van de Santeon ziekenhuizen toe tijdens een congresdag in het kader van het project ‘Samen Beslissen’.

Dit 3-jarige project (2018-2021) moet ervoor zorgen dat patiënten informatie op maat krijgen over uitkomsten van zorg, zodat zij -samen met de zorgverlener- beter kunnen beslissen over welke zorg op welke plaats het beste bij hen past. 

Het Experiment richt zich op drie aandoeningen: borstkanker, CVA en chronisch nierfalen en wordt uitgevoerd binnen de Santeon ziekenhuizen. De opgedane ervaringen in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie, alsmede de ontwikkelde interventies en geleerde lessen worden als proof of concept beschikbaar gesteld aan alle Nederlandse ziekenhuizen.

Samenwerkingspartners

In dit Experiment werkt Santeon samen met het ministerie van VWS, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Federatie van Kanker patiëntenorganisaties (NFK) en patiëntenverenigingen Hersenletsel.nl, BVN (borstkanker vereniging) en NVN (nierpatiënten vereniging). Tevens werken experts op het gebied van samen beslissen mee. ZonMw heeft een belangrijke begeleidende en toetsende rol.

Hersenletsel.nl werkt actief mee in dit project, omdat we het belangrijk vinden dat patiënten en naasten zelf kunnen beslissen (op basis van goede informatie) wat voor hen de beste (vervolg)zorg is. Dat dat helaas nog lang niet altijd gebeurt en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn werd vandaag door Jennette duidelijk gemaakt! Trots op deze ambassadeur!