Ervaringsdeskundigen gezocht voor het uitproberen van nieuwe hulpmiddelen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel

Ervaringsdeskundigen gezocht voor het uitproberen van nieuwe hulpmiddelen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel
6 april, 2023
Zuid-Holland

Mensen kunnen na een hersenletsel problemen hebben met dagelijkse activiteiten. Er komen voortdurend nieuwe hulpmiddelen op de markt om daarbij te ondersteunen. Maar welke werken nu echt? Dat willen we graag van u horen.

Deelnemen:
Zou u een middag willen deelnemen aan een project dat in samenwerking met
Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Zuyd bij Comfortwoning Hoogvliet
georganiseerd wordt?

U kunt deelnemen als u restverschijnselen heeft na hersenletsel. We plannen een middagdeel op woensdag 19 april (andere mogelijke data zijn 17 of 18 april) waar u samen met maximaal 8 personen onder
het genot van een lekker kopje koffie / thee nieuwe hulpmiddelen uitprobeert.

Wat biedt het u:
U kunt kennis maken met nieuwe hulpmiddelen die mogelijk behulpzaam kunnen zijn in uw situatie. U krijgt de reiskosten vergoed.

Wat vragen wij van u:
We demonstreren maximaal 10 nieuwe hulpmiddelen, waarna u de hulpmiddelen kunt bekijken en soms uitproberen en u krijgt vragen waarop u uw mening kunt geven.

Interesse
Neem contact op met:

Minjou Lemette | onderzoeker Hogeschool Rotterdam
E-mail| m.e.a.t.Lemette@hr.nl | met als onderwerp : OTHER