Ervaringsdeskundigen glioblastoom gezocht

logo hersenletsel
15 december, 2022
Hersentumor contactgroep

Medicijnontwikkeling kan niet plaatsvinden zonder de betrokkenheid van patiënten. Daarom zoekt Marjolein Geurts, neuroloog en onderzoeker in het Erasmus MC, ervaringsdeskundigen (patiënten met een glioblastoom of naasten) die mee zouden willen denken bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Het gaat om een voorstel voor de verdere ontwikkeling van een medicijn. Dat medicijn kan misschien in de toekomst een bijdrage leveren bij de behandeling van patiënten met een glioblastoom.

Marjolein zoekt gelijkwaardige gesprekspartners, die gevraagd en ongevraagd advies zou willen geven.

Ben je geïnteresseerd? Het is belangrijk dat je Engelse teksten kunt lezen. En het is handig als je de
onderzoekswereld globaal een beetje kent. Marjolein hoopt op je beschikbaarheid voor een (video)overleg in december 2022/januari 2023.

Ze hoort graag van je!
Je kunt e-mailen naar m.geurts@erasmusmc.nl