Europese Dag van de Beroerte met Olga Commandeur

Europese Dag van de Beroerte met Olga Commandeur
19 april, 2021
Zuid-Holland

Bewegen op de Dag van de Beroerte met Olga Commandeur

Op 11 mei 2021 vindt de Europese Dag van de Beroerte plaats. Op deze dag organiseert de CVA keten DWO (Delft – Westland – Oostland) in samenwerking met Hersenletsel.nl een interessant online seminar voor mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad en hun naasten.

Bewegen na een CVA Jaarlijks krijgen ongeveer 46 duizend mensen in Nederland een CVA. Bij een CVA is sprake van een hersenbloeding, herseninfarct of een TIA. Na een CVA is blijven bewegen belangrijk, dit helpt om beter te herstellen en nieuwe (ernstige) beroertes te voorkomen. Maar misschien is uw lichaam en/of het vertrouwen daarin veranderd. Het kan zijn dat bewegen anders gaat en misschien wel moeilijker is geworden. Wellicht vraagt u zich af wat er nog mogelijk is qua beweging na een CVA of heeft u behoefte aan tips en inspiratie.

Interessant programma Tijdens het online seminar op 11 mei geeft de CVA keten DWO u meer informatie over het bewegen na een CVA en gaan we samen met Olga Commandeur in beweging. De insteek is laagdrempelig en de oefeningen worden op verschillende niveaus gegeven, zo kan iedereen meedoen! Bent u er ook online bij? Om 11.00 uur gaat het seminar online op http://cvaketendwo.nl. Bent u niet digitaal vaardig? Wellicht kan een naaste, buurman of -vrouw of vriend(in) u helpen. Komt de tijd niet voor u uit? Het seminar blijft online, dus u kunt ook op een later moment kijken.

CVA-keten DWO De CVA-keten bestaat uit vier organisaties: Reinier de Graaf Gasthuis, Basalt, Careyn en Pieter van Foreest. De keten zorgt ervoor dat iemand met een CVA op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats kan ontvangen. Het is de bedoeling dat de zorg die geboden wordt door de verschillende partners een samenhangend en geïntegreerd geheel vormt, zonder drempels of schotten tussen de verschillende schakels van de keten. Door maximale samenwerking en afstemming tussen de deelnemende partijen en permanente ontwikkeling van professionals, stellen de ketenpartners elkaar in staat om toegankelijke, adequate en steeds betere zorg te organiseren en te verlenen.