Even voorstellen … onze nieuwe Regio-ondersteuner

logo hersenletsel
8 juli, 2021
Gelderland

De nieuwe regio-ondersteuner Gelderland stelt zich aan u voor …

Ik ben Lies Bonsang en sinds 01-12-2019 werkzaam voor de landelijke patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Ik ben in 2019 gestart in de regio’s Zeeland en Noord-Brabant en sinds februari dit jaar ben ik ook werkzaam voor de regio Overijssel en Gelderland.

Ik ben ervaringsdeskundige (sinds 2010) en o.a. werkzaam als NAH-coördinator bij Stichting NAH-Vraagwijzer en draai inmiddels ruim 10 jaar mee in het wereldje dat NAH heet. Voorheen bij de CVA-vereniging Samen Verder Zuid-Holland en sinds 2014 bij de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Eerst als vrijwilligster en sinds december 2019 ben ik bij Hersenletsel.nl werkzaam als regio-ondersteuner om de regio’s te ondersteunen.  

Wat doe ik allemaal? Ik geef voorlichting en presentaties over Hersenletsel.nl en over de gevolgen en de impact van NAH in het dagelijks leven. Ik organiseer activiteiten zoals NAH-inloopactiviteiten, maandelijkse themabijeenkomsten, workshops, symposia, geef trainingen, begeleidt en ondersteun vrijwilligers en ben werkzaam als ambulant begeleider voor NAH-getroffenen die zijn vastgelopen in de thuissituatie. Daarnaast heb ik een boek geschreven over mijn eigen ervaringsverhaal.

Mijn opdracht in 2019 was:

● Het opstarten van de regio´s Noord-Brabant en Zeeland. In deze regio´s moest de vereniging weer zichtbaar en actief worden. Door het o.a. opstarten/organiseren van activiteiten, samenstellen van een nieuw regiobestuur en in kader van belangenbehartiging, om het clientperspectief te borgen, aansluiting te vinden bij regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van NAH; zoals de CVA-ketens en de NAH-netwerken.

● Hersenletsel.nl bekendmaken en onder de aandacht brengen bij professionals

De regio’s Zeeland en Noord-Brabant staan inmiddels weer op de kaart, hebben een nieuw bestuur, organiseren lotgenotenbijeenkomsten voor inwoners met NAH en hun naasten en zijn actief op het gebied van belangenbehartiging. In Zeeland en Noord-Brabant zijn inmiddels ambassadeurs opgeleid en zij geven voorlichting over de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en presenteren hun eigen ervaringsverhaal over de gevolgen en de impact van NAH in het dagelijks leven.

Mijn opdracht voor Overijssel is identiek zoals hierboven staat vermeld en voor Gelderland ondersteun ik het huidige bestuur om nieuwe bestuursleden te werven en om meer bekendheid te krijgen voor de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Dit door gebruik te gaan maken van Social Media en in kader van belangenbehartiging, om het clientperspectief te borgen, aansluiting te vinden bij regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van NAH; zoals de CVA-ketens en de NAH-netwerken. Daarnaast ondersteun en begeleid ik de huidige gecertificeerde ambassadeurs in Gelderland en is het de bedoeling om de huidige en nieuwe vrijwilligers te ondersteunen bij hun activiteiten voor inwoners die getroffen zijn met NAH.

 

Samengevat:

● het versterken van de verbinding van de regionale afdelingen met de landelijke vereniging

● het versterken van en eventueel participeren in regionale netwerken

● het verbeteren van de Pr- en communicatie op regionaal niveau

Indien u met mij in gesprek wil of vragen heeft of gewoon over het een of ander wil sparren, dan kunt u mij bereiken door een mailtje te sturen naar regioondersteuner@kpnmail.nl

 

Met vriendelijke groet
Lies Bonsang
Regio-ondersteuner Hersenletsel.nl