Familiekracht: een project met toekomst

Familiekracht: een project met toekomst
21 september, 2023
Landelijk

Vorig jaar deelden we met jullie het nieuws over project ‘Familiekracht’. Een project dat een samenwerking is tussen patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en financierder HandicapNL. In deze update mogen we met jullie delen dat de pilotfase een succes is gebleken. Hier zijn we ontzettend blij mee, want het is een project met veel mooie potentie voor mensen ussen de 18 en 65+ met ernstige gevolgen door NAH. Dankzij deze succesvolle eerste fase kunnen we nu doorpakken.

Zorg voor mensen met ernstig NAH kan ‘eenvoudig’ beter

Aan de pilotfase van project ‘Familiekracht’ deden vijf families mee. Deze families en hun naasten met niet-aangeboren hersenletsel stonden open voor passende en activerende zorg die voor hen cruciaal is om te herstellen. Tijdens deze periode kregen ze deze zorg met het idee dat de herstelkansen aanzienlijk werden verhoogd. 

Deze zorg is nodig, omdat deze patiënten met ernstige gevolgen door NAH, soms heel beperkt zijn in wat ze kunnen. Hierdoor worden ze als niet-revalideerbaar gezien en vallen ze vaak buiten de maatschappij. Dat kan anders vinden wij. De resultaten van de eerste vijf begeleide families zijn fantastisch. We zien dat activerende zorg, aangepast op het individu, er daadwerkelijk voor zorgt dat de mensen met NAH beter revalideren en meer bereiken.

Wat houdt project ‘Familiekracht’ in?

Even een terugblik naar vorig jaar. Toen maakten we project ‘Familiekracht’ bekend aan jullie. Het kan natuurlijk zijn dat je het nieuws omtrent dit project toentertijd hebt gemist. Wat houdt dit project precies in? Hersenletsel.nl, HandicapNL en Hoopwerkt! zijn van mening dat iedereen met niet-aangeboren hersenletsel de best mogelijke behandeling verdient. Helaas wordt er van deze patiënten al vaak te snel gedacht dat er weinig tot niks meer voor ze te doen is. Hierdoor belanden veel mensen met NAH al snel in een verpleeghuis, terwijl een fijne toekomst op ze wacht. Met het project willen we laten zien dat met goede activerende zorg ontzettend veel te bereiken is.

Doe mee aan de volgende ronde

Hersenletsel.nl en HandicapNL mogen dankzij de hoopgevende resultaten nogmaals vijf families begeleiden. Wij kijken ernaar uit om diverse mensen een mooiere toekomst te geven door zorg passend bij elk individu aan te bieden. Ben jij of ken jij iemand die kan worden geholpen met deze begeleiding? Dan ontvangen we graag je aanmelding! Je kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar familiekracht@hersenletsel.nl.