Forse stijging aantal mensen met hersenletsel door Coronavirus verwacht!

Forse stijging aantal mensen met hersenletsel door Coronavirus verwacht!
21 april, 2020
Landelijk

Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl verwacht dat het Coronavirus zal zorgen voor een forse toename van het aantal mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 

Het virus werkt in eerste instantie op de longen, waardoor die minder goed kunnen functioneren. Het zuurstofgehalte in het bloed kan daardoor te laag worden, waardoor ook de hersenen te weinig zuurstof krijgen. Dit zal vooral voor problemen met planning, geheugen en aandacht zorgen.

Een grote groep mensen met Corona verblijft lange tijd op de Intensive Care (IC). Uit onderzoek is bekend, dat ruim 60% van alle patiënten die langer dan 48 uur op de IC verblijven, cognitieve klachten heeft na ontslag van de IC. Denk hierbij aan aandacht- en geheugenproblemen, overprikkeling, gedragsverandering of extreme vermoeidheid. We besteedden hier al eerder aandacht aan in ons Hersenletsel Magazine. 

Tenslotte zijn er aanwijzingen, dat het coronavirus een virale hersenontsteking kan veroorzaken. Dit komt doordat op de hersenen dezelfde receptoren zitten als op de longen (de ACE-receptoren). Een hersenontsteking kan leiden tot ernstig hersenletsel.

Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl roept artsen dan ook op extra alert te zijn op mogelijk NAH bij alle patiënten die het Coronavirus hebben doorgemaakt. Een oproep die onder andere door de Hersenstichting van harte wordt ondersteund. 

Update 30 april 2020:

Het is steeds duidelijker dat het coronavirus behalve infecties nog andere levensbedreigende complicaties veroorzaakt. Uit een onderzoek onder 184 patiënten op de intensive care, blijkt dat de helft trombose-verschijnselen krijgt. Mensen met dergelijke complicaties hebben een grotere kans om te overlijden. Tijdige behandeling is van levensbelang.

Bij trombose stolt het bloed en de bloedpropjes die ontstaan, blokkeren de aderen of slagaderen. De bloedpropjes kunnen in de longen terechtkomen, of in het hart of het hoofd ontstaan, met als gevolg dat er een longembolie, hart- of herseninfarct ontstaat. De onderzoekers vonden bij de meeste patiënten een longembolie. In mindere mate ging het om herseninfarcten, maar ook dat aantal was zeven tot tien keer hoger dan normaal.

Helemaal opmerkelijk is dat de herseninfarcten ook mensen treffen die voorheen helemaal geen risicofactoren hadden, zoals een hoge bloeddruk, aderverkalking, hoge cholesterol of tabaksverslaving. Ook waren de patiënten met een herseninfarct vrij jong, en dat baart de onderzoekers zorgen.

Lees het volledige artikel hier.