Forse stijging van kosten beroertezorg verwacht; actie is NU vereist!

Forse stijging van kosten beroertezorg verwacht; actie is NU vereist!
10 november, 2020
Landelijk

Gisteren werd in Brussel het rapport over de economische gevolgen van Beroertes in Europa gepubliceerd. De kosten daarvoor zullen de komende jaren fors toenemen; tot een totaal van € 86 miljard in 2040. Daarom is het nu dringend noodzakelijk dat we gaan investeren in beroerte preventie, behandeling en revalidatie. De gegevens die gebruikt zijn in het onderzoek dateren van vóór de COVID19 pandemie. Sinds het uitbreken daarvan stijgt het aantal mensen met niet-aangeboren hersenletsel dat revalidatie nodig heeft, terwijl het zorgaanbod daarvoor is afgeschaald. De werkelijke kosten voor CVA-zorg in 2040 zullen daarom naar verwachting nog hoger zijn dan in het rapport voorspeld.

De studie werd in opdracht van de Stroke Alliance for Europe (SAFE) uitgevoerd door de University of Oxford (UK). Vanuit Nederland heeft Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl daaraan actief meegewerkt. In de studie zijn alle kosten die samenhangen met beroertes meegenomen voor alle EU lidstaten en Groot-Brittannië, Israël, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Voor het eerst wordt niet alleen gekeken naar de directe kosten voor gezondheidszorg in de acute- en revalidatiefase, maar ook naar de kosten op lange termijn, zoals levenslange opname in een verpleeghuis en de kosten die het verliezen van een baan als gevolg van een beroerte met zich meebrengen. 

Het rapport kijkt ook naar drie mogelijke interventies die zowel de totale kosten zullen drukken als de levenskwaliteit van mensen die een beroerte gehad hebben èn hun naasten verhogen. 

In 2017 kregen bijna 1,5 miljoen mensen in de EU een beroerte; 9 miljoen Europeanen leefden toen met de gevolgen van een CVA en meer dan 430.000 mensen overleden als gevolg van een beroerte in de 32 landen waarin dit onderzoek plaatsvond. De totale kosten daarvan bedroegen in 2017 € 60 miljard. 

Met de vergrijzing van de bevolking zal het aantal beroertes per jaar tussen 2017 en 2040 fors gaan stijgen, naar verwachting met maar liefst 44%. In sommige landen betekent dat een geschatte toename van de kosten van bijna 100%. Voor Nederland zal de stijging van de beroerte-gerelateerde kosten in 2040 naar verwachting 65% bedragen (ten opzichte van 2017). In harde euro’s betekent dat een stijging van ca. 2 miljard euro in 2017 naar 3,3 miljard euro in 2040. 

Samen met onze Europese zusterorganisaties doen wij een dringend beroep op zowel de Europese als de Nederlandse overheid om de beroertezorg hoog op de prioriteitenlijst te plaatsen en ervoor te zorgen dat deze ook in Nederland van goede kwaliteit en toekomstproof zal zijn! De verwachte stijgingen zullen ongetwijfeld een zware wissel trekken op de toch al overbelaste gezondheids- en sociale zorgstelsels, maar ook voor de algehele economie. Van informele zorgverleners zoals mantelzorgers en vrijwilligers zal steeds meer gevraagd worden als het gaat om zorg voor overlevenden van een beroerte. Daarom zullen alle Europese landen maatregelen en beleid moeten invoeren om enerzijds kostenstijgingen te beperken en tegelijkertijd de kwaliteit van leven voor overlevenden van een beroerte èn hun naasten te maximaliseren.

Lees de samenvatting (uitsluitend in het Engels) van het rapport hier.

Lees het volledige rapport (uitsluitend in het Engels) hier.