Géén bijeenkomsten tot 1 juni 2020

Géén bijeenkomsten tot 1 juni 2020
25 maart, 2020
Landelijk

Beste leden en vrijwilligers van onze patiëntenvereniging,

allereerst hopen wij, dat u nog in een goede gezondheid verkeert en dat het u lukt zich goed te houden aan alle maatregelen rond het Coronavirus. In deze bijzondere tijden ziet de dagelijkse werkelijkheid van ons allemaal er heel anders uit dan een paar weken geleden. Voor onze patiëntenvereniging geldt dat evenzo.

Nu alle bijeenkomsten, ook die met minder dan 100 mensen, tot 1 juni aanstaande verboden zijn door de regering, moeten wij helaas een aantal geplande activiteiten annuleren. 

  • de Regiobesturendag van 15 april komt te vervallen. Voor deze dag wordt GEEN nieuwe datum gepland. De Regiobesturendag van 17 november blijft gewoon in de agenda staan en kan hopelijk wel doorgaan.
  • De Algemene Ledenvergadering van 25 april komt te vervallen. Voor deze ALV wordt GEEN nieuwe datum gepland. Alle zaken, die normaliter tijdens de voorjaarsvergadering worden behandeld, worden doorgeschoven naar de ALV van vrijdag 27 november. We zijn overigens wel hard aan het werk om zowel de jaarrekening 2019 als het jaarverslag 2019 op tijd klaar te krijgen. Zeker voor de cijfers van onze vereniging is het goed om tijdig inzicht te hebben in de resultaten van het afgelopen jaar.  De goedkeuring door de ALV van deze beide documenten zal dan pas in november zijn, waarna de begroting en het werkplan van 2021 kunnen worden vastgesteld. 
  • De geplande lancering van het schrijfprogramma voor mensen met afasie wordt, in overleg met de subsidiegever, uitgesteld naar het najaar. Niet alleen kunnen de ontwikkelaars van de software op dit moment niet reizen om ons te ondersteunen, maar ook alle afasiecentra zijn gesloten, zodat er helaas op dit moment niet getest kan worden.
  • Het Fitte Brein, dat gepland stond op zaterdag 18 april in Nijmegen, gaat NIET door. Het is nog niet bekend waar en wanneer de volgende editie van dit congres zal plaatsvinden.
  • Rond de Europese Dag van de Beroerte zullen GEEN fysieke activiteiten worden georganiseerd dit jaar. We zullen wel proberen via sociale media en onze website aandacht te vragen voor deze dag. Ook Hersenletsel on Tour zal dit jaar NIET fietsen. Volgend jaar hopen zij de geplande tocht door Utrecht, Flevoland en Noord-Holland alsnog te kunnen maken.
  • Alle trainingen van onze ambassadeurs en die van trainers van ambassadeurs worden tot nader order uitgesteld.
  • Alle geplande audits voor de Afasiecentra in de periode maart-april-mei worden geannuleerd. Als duidelijk is wanneer de centra weer open zijn voor cliënten worden nieuwe afspraken gemaakt. 
  • Het Jongerenweekend in Spier wordt geannuleerd. Mensen die al betaald hebben krijgen hun geld teruggestort. 
  • ALLE regionale bijeenkomsten komen eveneens te vervallen. Via uw regiobestuur hoort u welke geplande activiteiten verschoven worden naar een later tijdstip.

We wensen iedereen sterkte in deze tijd, waarin ons sociale leven op een wel heel laag pitje staat, of in ieder geval heel anders vorm krijgt dan tot nu toe. Houd u aan de richtlijnen van het RIVM, zodat we hopelijk op zo kort mogelijke termijn het gewone leven weer kunnen gaan oppakken!

Mede namens bestuur en medewerkers van het landelijk bureau,

Monique Lindhout, directeur.