Gemeente Breda wil toegankelijker worden voor mensen met NAH

logo hersenletsel
7 oktober, 2020
Noord-Brabant

De landelijke patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is benaderd door studenten van de BUAS (Breda University of Applied Sciences). De studenten gaan in opdracht van de gemeente Breda starten met een project voor inwoners van Breda met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het landelijk bureau heeft de aanvraag doorgezet naar Lies Bonsang, de regio-ondersteuner in Noord-Brabant. De regio-ondersteuner heeft inmiddels contact gehad met de projectleider en de 1e afspraak met enkele studenten en de projectleider is gemaakt.

De opdracht van de gemeente Breda luidt als volgt:

“Breda wil toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor inwoners en bezoekers met een niet-aangeboren hersenafwijking. De projectgroep wordt gevraagd om door middel van Experience Design & Innovation technieken Breda bewust te maken van het belang van een toegankelijke samenleving. Samen met ervaringsdeskundigen ga je op zoek naar mogelijkheden, die in een of enkele prototypes worden uitgewerkt en in de praktijk getoetst worden.”

De 1e stap van het project is om de doelgroep zo goed mogelijk in kaart te brengen. Er wordt contact opgenomen met diverse organisaties om een breed beeld te schetsen van de doelgroep. Vervolgens is het de bedoeling dat de projectgroep in gesprek wil gaan met inwoners die getroffen zijn door NAH. In ons geval zal dat de ambassadeurs zijn die woonachtig zijn in en rond de stad Breda. Het gaat om een onderzoek naar de beperkingen die deze groep inwoners tegenkomt in kader van diverse vrijetijdsactiviteiten. De bedoeling van de gesprekken met de doelgroep is om te inventariseren wat de inwoners met NAH in Breda mist op het gebied van vrijetijdsbesteding. Welke activiteiten zijn voor NAH-getroffenen niet te doen en waarom niet? Welke activiteiten zouden de getroffenen willen doen maar kunnen zij dit niet en waarom niet? Welke activiteiten zijn wel toegankelijk en wat is hiervan de reden?

Via de website, Facebook en de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van het project.