Genomineerden vrijwilliger van het jaar 2019 zijn bekend!

Genomineerden vrijwilliger van het jaar 2019 zijn bekend!
22 oktober, 2019
Landelijk

Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan; zij vormen, in regionale afdelingen en in werkgroepen, het warm kloppend hart van onze vereniging. Dankzij een prachtig initiatief van de bestuurders van de Stichting Afasie Voorne-Putten en Rozenburg kunnen wij de komende jaren één keer per jaar onze vrijwilligers in het zonnetje zetten door één van hen, die van bijzondere betekenis geweest is voor de leden van de vereniging, te onderscheiden met de Piebeth Barents-Westerbeek Award. 

Piebeth Barents was een logopediste die jarenlang voor de Afasie Verenging Nederland activiteiten voor mensen met afasie organiseerde in en rond haar woonplaats, Hellevoetsluis. Haar inloophuis voor mensen met afasie, de zogenaamde Come-in, was in de wijde omgeving bekend. Omdat zij heel succesvol was in het werven van fondsen, richtte zij de stichting Afasie Voorne-Putten & Rozenburg op. Na het overlijden van Piebeth en door teruglopende belangstelling is de stichting in liquidatie. In overleg met de familie van Piebeth is besloten de resterende gelden te besteden op een manier, die goed bij Piebeth past. Zij was een groot voorstandster van het belonen en extra activeren en begeleiden van vrijwilligers, ook omdat daarmee de mantelzorgers ontlast werden. Zij was zelf zo’n actieve vrijwilligster en ze realiseerde zich terdege hoe belangrijk vrijwilligers binnen onze vereniging zijn. 

Om haar postuum te eren wordt nu, in overleg met de familie en onze vereniging, een vrijwilligersprijs in het leven geroepen die haar naam draagt: de Piebeth Barents-Westerbeek Award! De prijs zal één keer per jaar worden uitgereikt, voor de eerste keer tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 november. Alle regio’s en landelijke werkgroepen mochten daarvoor een vrijwilliger voordragen. 

De jury had een zware taak aan het selecteren van de genomineerden, want eigenlijk verdienen alle voorgedragen kandidaten een prijs! De genomineerden voor 2019 zijn:
Zwaantje Wijbenga (regio Friesland), Ben Stegeman (regio Gelderland) en Jan Koot (regio Zuid-Holland).

Tijdens het middagprogramma van de Algemene Ledenvergadering wordt de winnaar bekend gemaakt! Dan laten de drie door de jury genomineerde regio’s die een vrijwilliger voor deze award hebben voorgedragen zien op welke manier hun regio actief is binnen de vereniging en op welke wijze de genomineerde vrijwilliger daarin een belangrijke rol speelt. 

Daarna volgen de bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking. De winnende vrijwilliger ontvangt een kunstwerk dat is ontworpen door Goos Verwoest, een goede bekende van Piebeth en lid van het comité van aanbeveling van de stichting Afasie Voorne-Putten & Rozenburg. Het onderwerp van het kunstwerk is communicatie: horen, zien en spreken. De regio of werkgroep, die de winnende vrijwilliger heeft voorgedragen, ontvangt een geldbedrag van € 1.000,-. De bestemming van dat bedrag wordt door de winnende vrijwilliger in overleg met het bestuur bepaald, maar moet besteed worden aan een activiteit ten behoeve van de leden van onze vereniging.

Alle genomineerden van harte gefeliciteerd!