Gezocht: enthousiaste trainers!

Gezocht: enthousiaste trainers!
4 november, 2020
Landelijk

Wil jij onze vereniging ook meer bekendheid en een gezicht geven ? 

Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is op zoek naar gemotiveerde mensen die zich als trainer willen inzetten om in de eigen regio mensen met NAH of hun naasten op te leiden tot ambassadeur van de vereniging. Kandidaat trainers worden in de periode november 2020 – april 2021 opgeleid om in de tweede helft van 2021  een groep ambassadeurs Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in hun eigen regio te trainen en begeleiden. Een eerste digitale kennismakingsbijeenkomst staat gepland op 14 november 2020 van 10.30 – 11.30 uur. Gezien de spreiding van de huidige geschoolde trainers nodigen wij nadrukkelijk mensen uit de regio’s Noord-Holland, Limburg, Flevoland, Overijssel en Friesland uit om te reageren. 

Ambassadeurs

Ambassadeurs zijn mensen met NAH of hun mantelzorgers die de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl kunnen vertegenwoordigen vanuit hun eigen kracht. Ervaring heeft geleerd dat een uitgebreide training en begeleiding resulteert in een grote inzetbaarheid van deze ambassadeurs. 

Trainers

Om nieuwe ambassadeurs te scholen en te begeleiden, heeft Hersenletsel.nl trainers nodig in heel Nederland. De trainers organiseren regionale trainingen voor ambassadeurs aan de hand van de beschikbare materialen van Hersenletsel.nl en begeleiden deze ambassadeurs om ervaring op te doen in het aangaan van de dialoog en het geven van presentaties. 

Profiel van de trainer

Mensen inspireren en motiveren is jouw ding. Je bent invoelend en staat open voor samenwerking met het regiobestuur, de regio-ondersteuner en de landelijke beleidsmedewerker. Je hebt in 2020 – 2022 de tijd en ruimte om een tot twee keer per maand een dagdeel ambassadeurs te begeleiden. Je hebt kennis of bent bereid kennis op te doen over hersenletsel en de gevolgen.
Je wilt rekening houden met de kwetsbaarheid van de doelgroep (mensen met NAH) en de draagkracht van zowel regiobestuur als ambassadeurs. 

Planning en trainingsdata: 

In november 2020 wordt een digitale bijeenkomst georganiseerd waarbij Hersenletsel.nl en de inhoud van de training centraal staan.

In januari 2021 worden interactieve bijeenkomsten georganiseerd waarbij we met elkaar verder in gesprek gaan over de training.

In februari 2021 start fysiek de training. We willen 3 keer een 2-daagse training organiseren inclusief een overnachting. Uiteraard volgen we de RIVM-richtlijnen.

  • 14 november 2020, 10.30 – 11.30       : Digitale kennismakingsbijeenkomst

  • 22 en 23 januari 2021                          : Interactieve digitale bijeenkomst in 2 groepen

  • 19&20 februari 2021                            : 1e 2-daagse training

  • 12&13 maart 2021                               : 2e 2-daagse training

  • 9&10 april 2021                                   : 3e 2-daagse training

  • November 2021                                  : Certificering

Na de training ga je als trainer een groep mensen met niet aangeboren hersenletsel trainen en begeleiden in samenwerking met het regiobestuur van jouw regio. In november volgt de certificering tijdens de Algemene Leden Vergadering van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

Er zijn geen kosten verbonden aan deze opleiding. Wel is een lidmaatschap van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl vereist.

Meer informatie en aanmelden: lees bijgevoegd document. 

 

 

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay 


Bijlage: Trainers Gezocht versie nov 2020 .pdf