Gezocht: enthousiaste trainers!

Gezocht: enthousiaste trainers!
20 januari, 2020
Landelijk

Momenteel worden in Zuid-Holland, Groningen-Drenthe, Gelderland en Utrecht mensen met niet-aangeboren hersenletsel opgeleid tot ambassadeurs van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Zij kunnen vanuit individuele en persoonlijke ervaring en kennis vertellen wat hersenletsel met je doet en wat de gevolgen zijn. 

Hersenletsel.nl wil het opleiden tot ambassadeurs in heel Nederland realiseren en zoekt hiervoor enthousiaste mensen die zich als trainer willen inzetten. 

Belangrijkste doelstellingen project NAH-Ambassadeurs Hersenletsel.nl: 

·      meer bekendheid van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl:

o   wat doet Hersenletsel.nl;

o   wat is het belang van de patiëntenvereniging voor mensen met NAH;

·      meer bekendheid en begrip voor mensen met NAH en hun naasten:

  • vanuit de samenleving, organisaties en instanties;
  • over de (onzichtbare) gevolgen van NAH;

·      vertellen vanuit individuele en persoonlijke ervaring en kennis: 

       mét mensen praten (en niet óver mensen kletsen)

Trainer worden bij onze vereniging? Behoefte aan meer informatie of contact? Lees bijgaand document en meld je aan!


Bijlage: Trainers Gezocht versie 2020.pdf