Gezocht: ervaringsdeskundigen voor het project Niet alleen ziek – Haarlemmermeer

logo hersenletsel
8 februari, 2023
Hersentumor contactgroep

Gezocht: ervaringsdeskundige ouders, partners en volwassen kinderen voor het project

Niet alleen ziek – Haarlemmermeer.

Niet alleen ziek – Haarlemmermeer is een initiatief van stichting BMP in samenwerking
met Adamas centrum voor leven met en na kanker, brancheorganisatie IPSO en PROOF
adviseurs. Zij vragen meer aandacht voor ouders met een langdurige ziekte en hun
gezinsleden en willen de samenwerking tussen formele en informele zorg in de
Haarlemmermeer stimuleren.

Hun doel is gezinsleden nog beter steunen zodat het binnen en buiten gezinnen makkelijker wordt om te praten over de gevolgen van een ziekte van een vader of moeder. Het project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Het project zoekt ervaringsdeskundige ouders, partners en volwassen kinderen voor het project
Niet alleen ziek – Haarlemmermeer, die deel uit willen maken van de programma commissie.

De programmacommissie denkt na over welke formele en informele steun voor ouders en kinderen nodig is. Deze ideeën worden vervolgens besproken met betrokken organisaties. De commissie bestaat uit 6 tot 8 ervaringsdeskundige gezinsleden en wordt begeleid door ervaren gespreksleiders. Ze
komen in 2023 vier maal samen. De bijeenkomst duren twee uur. Voorbereiding is niet
nodig.

Waar: Adamas, Eugenie Previnaireweg 61, Nieuw-Vennep.
Wanneer: Donderdag 9 maart van 14.00 – 16.00 uur

Meer weten?
Neem contact op met Marcia de Groot 06 4202 1359 of marcia@adamas-centrum.nl
Margreth Hoek 06 1410 2067 of Nietalleenziek@stichtingbmp.nl
www.stichtingbmp.nl