HAN Sparkcentre Cuijck

HAN Sparkcentre Cuijck
12 december, 2021
Noord-Brabant

Hersenletsel.nl regio Noord-Brabant werkt sinds 2019 samen met het Sparkcenter in Cuijk. Het Sparkcenter is een leerwerkplaats en bied elk semester aan 20 tot 40 tweede- tot vierdejaarsstudenten een leerwerkplek aan.

In de leerwerkplaatsen komen onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en praktijk bij elkaar. Studenten, docenten, onderzoekers (van de HAN en Radboud UMC) en professionals werken intensief samen in interprofessionele zorgverlening en doorlopende onderzoekslijnen. Samen ontwikkelen zij nieuwe kennis en inzichten die de beroepspraktijk en het beroepsonderwijs verrijken.

Thema’s in de leerwerkplaatsen zijn geïntegreerde zorg, preventie, diagnostiek, behandeling dicht bij huis en eHealth. De pilotprojecten Thermion (samenwerking in de nulde- en eerstelijnszorg) en het Herstelhotel (geriatrische revalidatie) leveren de basis voor duurzame voortzetting en uitbreiding van samenwerking in nog eens 20 (wijk-)gezondheidscentra in de regio van Arnhem en Nijmegen. Dit zijn de zogenoemde ‘Sparkcentres’.

Iedere 20 weken zijn tweede-jaars studenten actief betrokken in praktijkleren vanuit de opleidingen zorg en welzijn, gedurende twee dagdelen per week. De nadruk bij interprofessioneel praktijk leren ligt in het gezamenlijk leren en werken aan vraagstukken, producten en diensten, die bijdragen aan innovatie van de zorg- en welzijnsverlening. De bundeling van de verschillende expertises draagt bij aan de kwaliteit van het resultaat en leeropbrengst.

De ambitie is het optimaliseren van zorg en welzijn door samenwerking tussen zorginstellingen, bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) te stimuleren en faciliteren.

 

Het regiobestuur Noord-Brabant heeft voor het semester september t/m januari twee opdrachten uitgewerkt:

  1. Waarom wordt iemand lid van Hersenletsel.nl? Wat moet Hersenletsel.nl de mensen met NAH en hun naasten bieden, zodat zij lid worden.
  2. Jongeren met NAH: welke organisaties in Land van Cuijk werken met deze doelgroep en of organiseren activiteiten voor deze doelgroep? Waar zijn Jongeren met NAH naar op zoek en wordt aan hun behoeften voldaan?

Twee groepen van vier studenten zijn met deze opdrachten aan de slag gegaan en bieden eind januari 2022 een rapport aan met hun bevindingen en conclusie.

 

Inmiddels heeft de regio-ondersteuner overleg met de projectleiders over een nieuwe opdracht voor het semester januari t/m juni 2022. De opdracht wordt een vervolgopdracht op Jongeren met NAH. De opdracht zal zijn: het organiseren van een informatiebijeenkomst voor Jongeren met NAH. Het doel is:

  • deze groep in beeld te krijgen;
  • d.m.v. het houden van een enquête en of interviews te achterhalen waar deze doelgroep behoefte aan heeft;
  • waar zij als vrijetijdsbesteding naar op zoek zijn;
  • of dit in Land van Cuijk voor deze jongeren wordt georganiseerd.