Help Anne en Mathijs bij het maken van hun profielwerkstuk!

Help Anne en Mathijs bij het maken van hun profielwerkstuk!
22 juli, 2021
Landelijk

Anne en Mathijs zitten in hun examenjaar op de Lage Waard in Papendrecht, een school voor HAVO en VWO. Ze zijn allebei geïnteresseerd in medische onderwerpen, maar wel allebei vanuit een hele andere invalshoek. Anne’s interesse komt deels vanuit haar eigen aandoening (hypermobiele EDS) en die interesse is steeds verder gegroeid naar alles wat medisch heet, en dan specifiek de medische technologie. Mathijs heeft altijd arts willen worden, wat uiteraard voor een hele andere invalshoek zorgt. 

Dus toen zij hun onderwerp voor het profielwerkstuk mochten kiezen, werd al snel duidelijk dat het iets medisch werd. Aangezien Anne door haar EDS al jaren problemen met schrijven heeft, besloten ze hier iets mee te doen. Ze realiseerden zich dat deze klachten niet alleen bij EDS-patiënten voorkomen. Dus besloten ze een zo breed mogelijk onderzoek op te zetten. Ook veel mensen met NAH hebben (motorische) problemen met schrijven. Daarom werkt Hersenletsel.nl graag mee aan het werven van deelnemers voor het onderzoek dat Anne en Mathijs doen voor hun profielwerkstuk.

In dit profielwerkstuk willen ze onderzoeken wat de precieze klachten zijn bij mensen met schrijfproblemen om zo hopelijk een nieuw soort pen te kunnen ontwikkelen waardoor klachten kunnen worden verminderd of voorkomen. Uiteraard hebben ze hier informatie voor nodig, waarvoor ze een vragenlijst hebben gemaakt zodat ze een beeld van de klachten krijgen en wat voor eisen er worden gesteld aan een eventuele nieuwe pen. 

U zou hen enorm helpen door de vragenlijst in te vullen. U kunt uw antwoorden anoniem insturen. De anonieme gegevens komen uitsluitend bij Anne en Mathijs terecht en worden alleen gebruikt voor hun profielwerkstuk.