Help mee de informatie over re-integratie naar werk na NAH te verbeteren!

Help mee de informatie over re-integratie naar werk na NAH te verbeteren!
30 april, 2021
Landelijk

Vanuit het project Op-Weg-Wijzer (onderdeel van het VWS-programma Volwaardig leven) werken we themagericht aan verbetering van de informatievoorziening voor onder andere mensen met hersenletsel. Het eerste thema dat we hierin oppakken betreft de informatievoorziening rondom de re-integratie naar werk (Wet verbetering poortwachter). Het re-integratieproces is het wettelijke proces dat bepaalt of je bij ziekte weer aan het werk kan. De informatie over het re-integratieproces blijkt niet altijd aan te sluiten bij de vragen die mensen hebben. Het project Op-Weg-Wijzer wil hier specifiek voor mensen met hersenletsel en hun naasten graag iets aan doen. Bekend is dat mensen met hersenletsel hierover niet de informatie vinden of ontvangen waar zij behoefte aan hebben. Deze vragenlijsten – onder de doelgroep en onder professionals – geven inzicht in wat er beter kan.

Heb jij de afgelopen drie jaar hersenletsel (NAH) opgelopen én had je betaald werk in loondienst toen dit gebeurde? We willen graag weten of je de juiste informatie krijgt/vindt over de re-integratie. Je kunt jouw ervaringen delen in deze vragenlijst. Ook naasten kunnen de vragenlijst invullen. Dit duurt ongeveer 10 minuten en kan t/m 31 mei 2021.

Heb jij vanuit jouw rol voor hersenletsel.nl regelmatig contact met mensen met hersenletsel over hun re-integratietraject naar werk (Wet verbetering poortwachter)? Dan waarderen we het heel erg als je zelf een vragenlijst wilt invullen over dit onderwerp en/of een soortgelijke vragenlijst onder de aandacht wilt brengen bij deze mensen. De vragenlijst voor professionals (zoals jullie) start je via deze link, duurt ongeveer 10 minuten en kan ingevuld worden t/m 31 mei 2021. Voel je vrij om de vragenlijst door te sturen naar andere professionals die mensen met hersenletsel begeleiden in hun re-integratietraject. Als je ook in de gelegenheid bent om de vragenlijst te verspreiden onder de doelgroep zelf, dan kun je daar bovenstaande tekst en link voor gebruiken.

De vragenlijsten zijn anoniem. Jouw antwoorden worden alleen gebruikt voor het project Op-Weg-Wijzer Hersenletsel. In dit project werken de Hersenstichting, Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, Breinlijn, Casemanagement Hersenletsel en Watvindik themagericht samen aan de verbetering van de informatievoorziening. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan hier: https://www.op-weg-wijzer.nl/informatietafel-hersenletsel