Hersenletsel Alliantie opgericht!

Hersenletsel Alliantie opgericht!
14 december, 2018
Landelijk

Op vrijdag 2 november 2018 is de Hersenletsel Alliantie opgericht. In dit samenwerkingsverband bundelen partijen uit het hersenletselveld, zoals patiënten, medici en neuropsychologen, paramedici en verpleegkundigen en netwerkorganisaties en instellingen hun krachten, met als doel de kwaliteit van de zorg en welzijn voor mensen met hersenletsel te verbeteren.

In het rapport ‘Navigeren naar herstel’ dat in 2011 in opdracht van de Hersenstichting is geschreven, zijn knelpunten voor de zorg ten behoeve van mensen met hersenletsel beschreven. Een belangrijke conclusie was dat patiënten de zoektocht naar zorg als een doolhof ervaren. Geconstateerd werd dat de zorg inderdaad versnipperd is en dat afstemming tussen zorgverleners binnen en tussen de verschillende fases niet goed verloopt, waardoor patiënten niet de juiste zorg op het juiste moment krijgen.

Samenwerking tussen de betrokken disciplines en onderlinge afstemming is een vereiste voor goede (keten)zorg. Er is bij de partners van de Alliantie een breed gedragen urgentiebesef om in samenwerking meer te bereiken. Dit onderwerp verdient maximale aandacht. Daar gaat de Hersenletsel Alliantie zich maximaal voor inzetten.

Partners van de Hersenletsel Alliantie:

 • Ergotherapie Nederland
 • Hersenz
 • Kennisnetwerk CVA NL
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Landelijk Overleg Hersenletselteams
 • NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie
 • Nederlands Instituut van Psychologen, sectie Neuropsychologie’
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
 • Verenso
 • Verplegenden & Verzorgenden Nederland, afdeling Neuro & Revalidatie
 • AXON leertrajecten (buitengewoon partner)

Foto: Hans Roggen