Hersenletsel.nl voert online huiskamergesprek met Bart van Bruggen, kandidaat Tweede Kamerlid PvdA (nr 18)!

Hersenletsel.nl voert online huiskamergesprek met Bart van Bruggen, kandidaat Tweede Kamerlid PvdA (nr 18)!
10 maart, 2021
Landelijk

Bart geeft bij de Patientenfederatie een stem aan patiënten in de (medisch-specialistische) zorg. Als kandidaat-Kamerlid wilde hij graag in gesprek met experts, waaronder ervaringsdeskundigen, om te horen waar zij in de zorg tegenaan lopen. Op basis daarvan zal hij dan zijn prioriteiten in de Tweede Kamer bepalen. Het was een mooi gesprek!

Aan de orde kwamen onder meer:

  • De (zeer) beperkte toegankelijkheid van de revalidatie voor mensen met hersenletsel. Die is sinds 2017 verslechterd van circa 1 op de 10 mensen die medisch specialistische revalidatie krijgen aangeboden na hun hersenletsel naar 1 op de 20, en dat laatste getal dateert nog van vóór Corona! De vraag om (cognitieve) revalidatie is door Corona enorm gegroeid, omdat ook veel mensen (ook mensen die helemaal niet zo ernstig ziek zijn geweest en niet in het ziekenhuis terecht zijn gekomen) klachten hebben als vermoeidheid, geheugenproblemen en concentratiestoornissen als gevolg van COVID19
  • De financiering van de zorg en het probleem van de vele schotten daarin. Hersenletsel.nl vindt dat er meer geinvesteerd moet worden en de beste revalidatie voor iedereen met NAH. Alleen op die manier krijgt iedereen ook echt de kans op een zo optimaal mogelijk herstel. Dat zal uiteindelijk ook leiden tot lagere kosten voor de maatschappij, maar vooral voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met NAH en hun naasten. De schotten in de financiering maken het bijvoorbeeld heel ingewikkeld om vanuit de GRZ naar MSR te gaan, maar spelen ook een beperkende rol bij het vinden van een goede woonomgeving voor mensen met NAH. 
  • De terugval in inkomsten voor een groot deel van onze achterban. De zorgpremies zijn hoog en daar bovenop komt nog eens een fors eigen risico. Voor veel mensen uit onze achterban is dat eigen risico ‘gewoon’ een bedrag, dat ze ieder jaar sowieso kwijt zijn, bovenop het premiebedrag. Dat zou anders moeten kunnen! 
  • De financiering van patiëntenverenigingen. De afgelopen jaren is fors bezuinigd op de subsidies van de overheid aan patiëntenorganisaties terwijl het aantal taken dat zij moeten verrichten fors toeneemt. Dat laatste is goed, omdat patiënten(organisaties) op die manier steeds beter worden betrokken bij het verbeteren van de zorg. Maar zolang zij dat van minimale budgetten moeten doen, zijn zij geen gelijkwaardige gesprekspartners voor grote partijen als zorgverzekeraars en zorgaanbieders. We hebben voorstellen gedaan om die financiering te verbeteren, niet door het verhogen van de overheidssubsidie, maar bijvoorbeeld door het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie te gaan vergoeden vanuit het basispakket van de zorgverzekeraars, zodat iedereen met een bepaalde aandoening gratis lid kan worden.
  • De (te) grote invloed van zorgverzekeraars op de zorg. De rol van de zorgverzekeraar als betaler van de zorg is naar onze mening soms te bepalend, bijvoorbeeld over de inhoud van de zorg of de keuze voor bepaalde (merk)medicatie. 

Bart van Bruggen heeft een website geopend waar mensen zich kunnen melden als zij ieder jaar weer hun volledige eigen risico kwijt zijn: https://bartvanbruggen.nl/eigen-risico/

Bent u toch al voornemens om volgende week uw stem aan de PvdA te geven? Overweeg dan een voorkeursstem voor Bart!