Hersentumor contactgroep

Hersentumor contactgroep
11 februari, 2024
Noord-Holland

Lotgenotencontact en informatievoorziening.    

Vier keer per jaar organiseren we een landelijke bijeenkomst in het midden van het land. Het ochtendprogramma bestaat altijd uit een informatieve sessie die door een professional wordt ingevuld. Denk aan onderwerpen als medische ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling, gedrags- en karakterveranderingen, revalidatiemogelijkheden, werkhervatting enz. Na de gezamenlijke lunch delen de deelnemers in kleine groepjes hun ervaringen.

Zie onze agenda en vóór meer informatie         https://www.hersenletsel.nl/hersentumor-contactgroep/