Herziene richtlijn ‘NAH en arbeidsparticipatie’

Herziene richtlijn ‘NAH en arbeidsparticipatie’
14 oktober, 2021
Noord-Brabant

De herziene richtlijn ‘NAH en arbeidsparticipatie’ is verschenen.

Sinds de vorige versie van de richtlijn uit 2012, zijn er nieuwe ontwikkelingen op dit gebied geweest waardoor een herziening van de richtlijn gewenst was. De structuur van de richtlijn is aangepast. De verschillende fasen waarin een persoon met NAH kan verkeren, vormen de basis voor de opbouw van de richtlijn. Door deze chronologie is het voor personen met NAH, medisch specialisten en re-integratieprofessionals gemakkelijker geworden om de juiste informatie te vinden. Daarnaast zijn er modules toegevoegd over personen met NAH zonder werkgever en over sociale zekerheid.

De richtlijn betreft personen met een NAH met een niet-progressief verloop, waarbij – na een acuut of subacuut begin – de nadruk ligt op herstel van functioneren. Dit omvat beschadiging van de hersenen, door een neuroloog gediagnosticeerd, door een hersenbloeding en herseninfarct, door een hersentrauma, door een hersenontsteking ten gevolge van een bacteriële of virale infectie of een auto-immuun aandoening, door hypoxie als gevolg van bijvoorbeeld een hartstilstand, door intoxicatie of door een laaggradige hersentumor. Verder dient er een relatie te zijn tussen het functioneren, klinisch beeld en het hersenletsel en betreft het personen die een relatie tot werk hebben of wensen. De fase waarin de persoon met NAH verkeert, vormt de basis voor de opbouw van de richtlijn. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Aanbevelingen in acute fase, herstelfase, bijna-aan-het-werk fase en de lange termijnfase.
  • Voorspellen terugkeer naar werk.
  • Interventies t.a.v. arbeidsparticipatie.
  • Informatie en aanbevelingen rond sociale zekerheid, zoals Wet Verbetering Poortwachter, (de gevolgen van) Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) beoordeling en de Participatiewet (breder toepasbaar dan alleen  patiënten met NAH).
  • Informatie en adviezen indien de persoon met NAH geen werkgever heeft.

PDF in de bijlage toegevoegd.

 

De vernieuwde richtlijn ‘NAH en arbeidsparticipatie’ vind je in de richtlijnendatabase.


Bijlage: NAH_en_arbeidsparticipatie_0.pdf